Vsako leto švicarska banka Credit Suisse izda poročilo analiz ekonomskega stanja gospodinjstev po svetu. V premoženje gospodinjstev so vključene delnice, obveznice, denar, pokojninski skladi in nepremičnine.

V preteklem letu dni je svetovno bogastvo zraslo za 2,6 odstotka na 360 milijard ameriških dolarjev. Povprečno premoženje na osebo je zraslo za 1,2 odstotka, na slabih 71.000 ameriških dolarjev. Najvišjo rast bogastva so zabeležili v Švici.

Poročilo razkriva tudi izjemno ekonomsko neenakost v svetu. Spodnja polovica svetovnega prebivalstva si namreč lasti manj kot en odstotek vsega svetovnega bogastva, najbogatejših 10 odstotkov pa 82 odstotkov, od tega si najbogatejši procent lasti kar 45 odstotkov vsega svetovnega premoženja.

Največja ekonomska neenakost je bila dosežena leta 2016, od takrat pa je malce padla, kaže poročilo. Najbogatejši procent je tako v zadnjih treh letih 'izgubil' pet odstotnih točk, medtem ko je 90 odstotkov svetovnega prebivalstva svoje premoženje v istem obdobju povišalo za sedem odstotnih točk na 18 odstotkov vsega svetovnega bogastva.

slum, geto, revna četrt,
Reuters
Neenakost je še posebej razvidna v večjih mestih, kjer revne četrti stojijo tik ob poslovnih zgradbah. Na fotografiji: slum v Mumbaju.

Kaj to pomeni v absolutnih številkah? Skoraj tri milijarde odraslih Zemljanov (kar znese 57 odstotkov vseh odraslih prebivalcev planeta) ima premoženje nižje od 10.000 ameriških dolarjev. 1,7 milijarde prebivalstva si lasti med 10.000 in 100.000 ameriških dolarjev premoženja,

46,8 milijonov ljudi je danes milijonarjev. Večina jih premore med enim in petimi milijoni premoženja. Slabih 170.000 ljudi pa si lasti več kot 50 milijonov ameriških dolarjev bogastva.

Največ milijonarjev ima potni list Združenih držav Amerike. Takšnih je kar 40 odstotkov oziroma 18,6 milijonov. Na drugem mestu je Ljudska republika Kitajska, ki premore 10 odstotkov vseh svetovnih milijonarjev. Japonska, ki je dolga leta bila na tej lestvici na drugem mestu, je letos zdrsnila na tretje s šestimi odstotki vseh milijonarjev. V Združenem kraljestvu in Nemčiji živi po pet odstotkov, v Franciji štirje odstotki, v Italiji, Kanadi in Avstraliji pa po trije odstotki vseh svetovnih milijonarjev.