Po zakonodajnem predlogu bi nemški državljani celoten znesek vinjete dobili vrnjen v obliki olajšave pri davku na motorna vozila, kar po mnenju sodišča pomeni diskriminacijo na podlagi državljanstva.

Sodišče EU je o zadevi presojalo na podlagi tožbe Avstrije, ki jo podprla tudi Nizozemska. Kot so jeseni 2017 ob napovedi tožbe navedle avstrijske oblasti, takšno cestninjenje diskriminira tuje voznike, kar je Evropska komisija maja 2017 sicer zavrnila.

Sodišče je zdaj presodilo drugače. Dajatev za uporabo infrastrukture skupaj z olajšavo pri davku na osebna motorna vozila, do katere so upravičeni lastniki vozil, registriranih v Nemčiji, po mnenju sodišča pomeni posredno diskriminacijo na podlagi državljanstva ter kršitev načel prostega pretoka blaga in svobode opravljanja storitev, so sporočili.

Učinek olajšave pri davku na motorna vozila v korist lastnikov vozil, registriranih v Nemčiji, predstavlja popolno povrnitev dajatve za uporabo infrastrukture, ki so jo ti plačali, tako da ekonomsko breme dajatve nosijo zgolj lastniki in vozniki vozil, registriranih v drugih državah članicah, je poudarilo sodišče.

Na podlagi januarja 2017 sprejetih sprememb zakonodaje s področja uporabe cest bi Nemčija predvidoma letos uvedla vinjete za vožnjo po nemških avtocestah, vendar bi bili nemški vozniki v zameno za plačilo letne cestnine razbremenjeni plačila davka na motorna vozila.

Vsak lastnik vozila, registriranega v Nemčiji, bi moral po predlogu plačati dajatev v obliki letne vinjete v najvišjem znesku 130 evrov. Za vozila, registrirana v tujini, bi moral lastnik ali voznik dajatev plačati le ob uporabi avtocest. Vlada je predlagala desetdnevne vinjete, ki bi stale od 2,50 do 25 evrov, dvomesečne vinjete (od sedem do 50 evrov) in letne vinjete (največ 130 evrov).

Avstrija se je takšnemu predlogu uprla, pri čemer jo je, kot navedeno, podprla Nizozemska. Na stran Nemčije je medtem stopila Danska. Avstrija je za mnenje sicer sprva zaprosila Evropsko komisijo, ki pa se glede tožbe ni izrekla v predpisanih rokih.

Kot so še navedli pri Sodišču EU, članice unije sicer lahko spremenijo sistem financiranja svoje cestne infrastrukture, tako da nadomestijo sistem financiranja iz davkov s sistemom financiranja na podlagi prispevkov vseh uporabnikov. Ne smejo pa pri tem kršiti načela prepovedi diskriminacije, ki ga zaračunavanje na podlagi državljanstva nedvomno predstavlja.

Sodišče je kot sporno izpostavilo tudi določilo, da morajo nemški državljani dajatev za uporabo infrastrukture plačati letno brez možnosti kratkotrajnejše vinjete, čeprav ceste morda uporabljajo le občasno.