Evropska komisija je prejšnji teden znova ocenila, da je utemeljena sprožitev postopka proti Italiji zaradi zviševanja ogromnega javnega dolga. Zdaj so na potezi članice, ki morajo v dveh tednih posredovati svoje stališče. Če bodo pritrdile oceni komisije, bo ta pripravila predlog za sprožitev postopka.

V okviru tega postopka je v skrajnem primeru predvidena kazen v višini 0,2 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). Obenem se kot kazen dodaja še delež razlike med dejanskim in ciljnim dolgom za posamezno leto, a skupna kazen ne sme preseči 0,5 odstotka BDP.

pierre moscovici
STA
Pierre Moscovici.

"Ostajamo zavezani pametni in fleksibilni uporabi fiskalnih pravil," je ocenil Moscovici. Ob tem pa je dodal, da bo Bruselj v primeru, da država ne bo izpolnila vseh kriterijev, uporabil tudi možnost kazni.

Italija, tretje največje gospodarstvo v območju evra, je lani beležila dolg v vrednosti okoli 132 odstotka BDP. Do leta 2020 naj bi dolg narasel na več kot 135 odstotkov BDP, čeprav bi ga država morala zniževati. Evropska proračunska pravila, opredeljena v paktu za stabilnost in rast, določajo, da dolg ne sme preseči 60 odstotkov BDP.