Francija z ukrepom še zaostruje politiko EU, ki prepoveduje klotianidin, imidakloprid in tiametoksam. Na seznam prepovedanih pesticidov je namreč uvrstila še tiakloprid in acetamiprid, kar pa je tudi vseh pet neonikotinoidnih pesticidov, dovoljenih v Evropi.

Francija, ki ji kmetijstvo sicer predstavlja pomembno dejavnost, želi z ukrepom zaščititi čebele, ki jim neonikotinoidni pesticidi po ugotovitvah raziskav povzročajo veliko škodo.

Številni pridelovalci žit in sladkorne pese potezi nasprotujejo, saj vztrajajo, da ne obstajajo učinkovite alternative takšnim pesticidom. Ker ne bodo mogli zaščititi pridelka, številnim kmetovalcem grozi propad, opozarjajo.

Francoski vladi ob tem očitajo, da ne obstaja dovolj dokazov o škodljivih učinkih omenjenih pesticidov na čebeljo populacijo. Kot so opozorili, jih zdaj brez pravega razloga čaka nepoštena konkurenca iz drugih evropskih držav.