Evropska komisija je danes v Bruslju predlagala izboljšavo vizumskega informacijskega sistema (VIS), baze podatkov o prošnjah za vizume v schengenskem območju, da bi EU lahko odgovorila na nove izzive na področju varnosti in migracij ter izboljšala varnost na zunanjih mejah. Komisija sicer stanje na mejah ocenjuje za stabilno.

Načrtovane spremembe, ki predvidevajo boljšo dostopnost policijskih, migracijskih in varnostnih podatkov, bodo omogočile temeljitejše preverjanje prosilcev za azil, z boljšo izmenjavo podatkov med državami pa naj bi zmanjšali varnostna tveganja ter omogočili izmenjavo podatkov med članicami.

"Vsako leto v EU vstopijo milijoni ljudi z vizumom, pa naj bo to za nekaj dni ali za daljše obdobje. Z izboljšavo vizumskega informacijskega sistema bomo uradom in osebju na meji dali informacije, ki jih potrebujejo za svoje delo. Kriminalci in teroristi ne smejo neopaženo priti v Evropo. Evropa ni trdnjava, a vedeti moramo, kdo prečka naše meje. Naša odgovornost je, da zagotovimo varnost državljanom Evrope, ne da bi ovirali mobilnost ljudi, ki potujejo v unijo," je razložil evropski komisar za migracije Dimitris Avramopulos.

Komisar je ocenil, da bo izboljšani sistem tudi pospešil postopke na mejah.

Izboljšave sistema bodo omogočile, da bodo z bazo podatkov povezani osebje na meji in veleposlaništva držav članice EU po vsem svetu, omogočeno bo tudi lažje prepoznavanje oseb, ki predstavljajo varnostno tveganje za EU.

Povezave pomembnejših baz

Predlagana izboljšava informacijskega sistema je drugi korak pri reformi politike EU na področju vizumov po spremembah marca. V praksi bo izboljšan sistem povezoval vse pomembne baze podatkov o varnosti in migracijah - podatke o prošnjah za vizume, sistem o vstopih in izstopih iz EU in vanjo, schengenski informacijski sistem ter evropski informacijski sistem kazenskih evidenc. Ta sistem naj bi zagotavljal tudi razkritje oseb z več identitetami ter preprečeval nelegalne migracije.

Trenutno v EU ni izmenjave informacij o izdanih vizumih, izmenjava teh podatkov pa bo omogočila hiter vpogled v čas bivanja državljanov tretjih držav v uniji ter morebiten hitrejši izgon. Izboljšani sistem bo olajšal tudi delo policiji pri odkrivanju kriminalcev ter pogrešanih in ugrabljenih oseb, poudarjajo v Bruslju.