Sandra je bila zaposlena kot računovodkinja v enem od hrvaških podjetij. Svojo zgodbo je delila anonimno, Sandra ni njeno pravo ime. Povedala je, da se je spolno nadlegovanje začelo na poslovnem potovanju. »Nenadoma me je prijel za zadnjico,« je dejala in dodala, da jo je potem začel spraševati o tem, kolikokrat ima z možem spolne odnose, kateri položaj ji je najljubši in tako naprej. »Počutila sem se res neprijetno in sem mu rekla, naj neha.« Vendar se je nadlegovanje še kar nadaljevalo. A najhujše je šele sledilo.

weinstein
Reuters
Izprijeni producent Harvey Weinstein.


Nazaj v službo
Šef je, ko je videl, da se na službenem potovanju ne bo nič zgodilo, začel izvajati mobing na delovnem mestu. »Njegovo obnašanje se je povsem spremenilo, ko smo se vrnili s potovanja.« Začel jo je žaliti, delo, ki ga je prej opravljala odlično, zdaj ni bilo zadovoljivo. Od nje je zahteval nadure, ki niso bile plačane, in tako naprej. Sandra verjame, da ji je tako želel sporočiti, naj naslednjič ugodi njegovim zahtevam na potovanju. Ker pritiska ni zdržala, je raje dala odpoved.

Izsiljevanje

»Primer Sandre je le eden od mnogih, ki smo jih zaznali v organizaciji za enakopravnost spolov na Hrvaškem,« je povedala direktorica organizacije Višnja Ljubičić. Ogromno je žensk, k na podoben ali kar identičen način trpijo na delovnem mestu. Problematika pa seveda ni omejena na Hrvaško, s tem imamo težave tudi v Sloveniji. Poudariti je treba, da obstajajo primeri, ko so žrtve tudi moški, a v glavnem se v takšnem položaju znajdejo ženske. Sandrin primer ima tudi vse elemente kriminalnega dejanja in svojega šefa bi lahko prijavila, ta pa bi se tako znašel v precejšnjih težavah, morda celo za zapahi. Na Hrvaškem je za takšno dejanje zagrožena kazen do enega leta. Vendar se zelo malo takšnih primerov dejansko konča na sodišču.

zalitev-kricanje-sef-mobing_is
iStock

Kaj pa Slovenija?
Podatki iz leta 2007 razkrivajo, da je tudi v Sloveniji najpogostejše spolno nadlegovanje na delovnem mestu. Na prvem mestu je verbalno nadlegovanje, takšno obliko spolnega nadlegovanja je doživelo kar 78,7 odstotka vprašanih žensk in 27,1 odstotka moških. Čeprav so druge oblike, kot je fizično nadlegovanje, manj pogoste, vendarle obstajajo.

Kaj storiti

V primeru mobinga na delovnem mestu je treba ukrepati. Najbolje si je sproti beležiti vsako nasilno dejanje. Zapišite, kdo ga je izvajal, kaj se je zgodilo, čas in kraj dogodka ter morebitne priče. Nasilje zaupajte sodelavcu, ki mu na splošno zaupate. Če ste dovolj močni, se soočite s povzročiteljem. Lahko tudi poskusite s pritožbo nadrejenim.