Janša in Grimsson, ki Islandiji predseduje že peti mandat, sta izmenjala izkušnje s področja delovanja mednarodnih institucij, uresničevanja koncepta odgovornost zaščititi (R2P - Right to protect) in drugih pri poskusih dopolnitve mednarodnega pravnega reda, da bi bil ta učinkovitejši pri preprečevanju množičnih grozodejstev in genocida.

Predsednik SDS je sogovornika podrobneje seznanil z mednarodno iniciativo ICD in drugih organizacij za dopolnitev pravnih osnov delovanja ZN v smislu večjega poudarka na preprečevanju konfliktov ter ga prosil, naj tudi Islandija imenuje kontaktno točko oziroma visokega predstavnika za koncept R2P in hkrati sponzorira Globalni center za R2P.