Nevzdržne razmere

Zveza pacientov za odpoklic vodstva ljubljanske psihiatrične klinike

J:V./STA
11. 6. 2024, 14.40
Posodobljeno: 11. 6. 2024, 14.42
Deli članek:

Zveza organizacij pacientov je v sporočilu za javnost ministrstvo za zdravje pozvala, naj svet ljubljanske psihiatrične klinike pozove k odpoklicu vodstva klinike. Več varnosti in kakovosti storitev je mogoče doseči s sodelovanjem zaposlenih in pacientov, ne pa s krčevitim oklepanjem strokovnosti in obrambo doseženih finančnih rezultatov, menijo.

M24
Ljubljanska psihiatrična klinika

Zveza organizacij pacientov Slovenije pričakuje, da bo novo vodstvo klinike pripravljeno na vključevanje pacientov, zastopnikov pacientov in tudi zunanje strokovne javnosti. "Po našem trdnem prepričanju razmer na kliniki ni možno izboljšati brez dobro premišljenega akcijskega načrta za odpravo ugotovljenih napak in pomanjkljivosti z močno strokovno in organizacijsko podporo države kot ustanoviteljice in lastnice klinike, ki je najbolj odgovorna za varnosti pacientov in zaposlenih," so zapisali.

Sporočili so, da so od vodstva klinike od lani poleti, po razkritju medijev o domnevnem nasilju na kliniki, zahtevali ukrepanje glede sumov zlorab pacientov v kliniki. Poleg tega so jih pozvali k srečanju in sodelovanju, vendar niso prejeli odgovora. To razumejo, da vodstvo nima želje po dialogu s predstavniki pacientovih in drugih organizacij, je pa psihiatrična klinika ustanova, ki jo pacienti potrebujejo.

Komisija urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu na ministrstvu za zdravje v sistemskem nadzoru klinike, uvedenem zaradi pričevanj o domnevnem nasilju zaposlenih nad pacienti, nasilja na kliniki ni nedvoumno potrdila, je pa ugotovila več sistemskih nepravilnosti. Vodstvu klinike so konec aprila v vmesnem poročilu predložili skoraj 140 priporočil in ukrepov za obvladovanje in preprečitev nasilnih dogodkov.

Vodstvo klinike je maja vse očitke o sistemskih pomanjkljivostih zavrnilo kot neutemeljene. Poročilo in delovanje nadzorne komisije je po njihovem mnenju pristransko, nestrokovno in nezakonito, zato so ministrstvo pozvali, naj imenuje novo komisijo.