Izredna seja

Na območju Črne na Koroškem evidentiranih 49 plazov, čakajo na tehnično pisarno

D.K./STA
20. 9. 2023, 20.47
Posodobljeno: 20. 9. 2023, 20.51
Deli članek:

Svetniki Občine Črna na Koroškem so se na izredni seji, prvi po ujmi, seznanili z delnim poročilom civilne zaščite glede ujme.

Vesna Pušnik Brezovnik/STA

Ob zahvalah intervencijskim in drugim službam, CUDV Črna in občanom za medsebojno pomoč je bila izpostavljena tudi nujnost interne analize dogajanja. Občina medtem poziva k dodatni mehanizaciji in strokovni sanaciji. 

V poročilu so člani intervencijskega štaba občine povzeli dogajanje od 3. avgusta zvečer dalje in osvetlili nekatere odločitve. Enotni so si bili, da se na poplave in plazove takih razsežnosti ni mogoče vnaprej pripraviti in da je najbolj pomembno, da ni bilo nobene nesreče ne v zraku, ki so ga v dneh po ujmi zapolnili helikopterji, ne na tleh. 

Županja Občine Črna na Koroškem Romana Lesjak je uvodoma predstavila, kakšne so trenutne aktivnosti v občini glede odprave posledic ujme. Vnovič je poudarila, da si še vedno želijo več gradbene mehanizacije, da bi dela na vodotokih in cestah lahko hitreje opravili. Med drugim še vedno ni cestne povezave v Jazbino, dva tuja mostova v Žerjavu naj bi bila postavljena sredi oktobra, v občini je evidentiranih 49 plazov. 

Vesna Pušnik Brezovnik/STA
Izredna seja občinskega sveta Občine Črna na Koroškem, na kateri so se svetniki seznanili z delnim poročilom civilne zaščite glede ujme. Del zbranih na seji.

Izpostavila je tudi, da čakajo na tehnično pisarno, da bodo dela potekala pod strokovnim nadzorom. "Zagotovo je potrebno, da imamo tu geologe, projektante, statike in učinkovite nadzornike, ki bodo poskrbeli za to, da se bo sanacija opravljala v takem obsegu, kot si želimo, in da nikoli ne bi bilo več česa takega," je dejala županja. 

Svetnik Tomaž Simetinger (Nestrankarska lista Romane Lesjak) je dejal, da za takšne situacije ni scenarijev in da se je izkazala skupnost, ki se je znala organizirati in delovati. "Šele ko smo se mi organizirali, je prišla podpora od zunaj," je dejal. 

Poleg pohval za opravljeno delo so se na seji pojavile tudi kritike. Svetnik Aleš Tomše (SD) je bil kritičen do odnosa, ki ga ima občina do občinskega sveta, saj meni, da bi morala biti izredna seja občinskega sveta sklicana prej, danes pa da bi pričakoval redno sejo, na kateri bi se morali pogovarjati o sanaciji in kaj je treba narediti pred jesenskim deževjem. Meni, da bi se morali pogovarjati tudi o posledicah poplav 21. julija ter o gospodarjenju z gozdovi in gozdnimi vlakami. 

Svetnica Dragica Mazej (SD) pa je poudarila, da bi bilo v prihodnje treba občane ustrezno informirati o sanaciji, da bodo dobili odgovore, zakaj se denimo pri njih še ne dela določenih del. 

Županja je pojasnila, da je priprava poročil za današnjo sejo mogoče res trajala nekoliko dlje, a da jih pripravljajo prostovoljci. Povedala je, da je bila seja izredna zaradi trenutnih razmer v občini, saj še vedno potekajo intervencija dela, in sicer do 30. septembra, a da namerava občina zaprositi za podaljšanje tega roka. Županja se je zavzela za strokovno opravljena sanacijska dela, ki morajo biti tudi projektno utemeljena.