POMOČI POTREBNIH VSE VEČ

Zaradi vse višjih stroškov za pomoč zaprosijo tudi zaposleni

Monika Horvat
25. 11. 2022, 05.35
Posodobljeno: 25. 11. 2022, 06.23
Deli članek:

»Opaziti je, da je med prosilci izrednih denarnih socialnih pomoči čedalje več mladih družin z vrtčevskima ali šoloobveznima otrokoma, kjer sta oba starša zaposlena, in zaradi vse višjih stroškov preprosto ne zmorejo poplačati vseh obveznosti,« opozarja direktor centra za Spodnje Podravje Miran Kerin.

Profimedia
Ljudje so zaskrbljeni zaradi vse višjih stroškov.

Višje cene energentov in vse dražja hrana poglabljajo finančne stiske ljudi. Na spodnjepodravskem centru za socialno delo v zadnjem času opažajo vidno povišanje števila vlog za izredno denarno socialno pomoč. Medtem ko je januarja denarno izredno pomoč prejelo 368 prejemnikov, avgusta letos 321, je število septembra naraslo že na 453, oktobra pa na kar 557.

Zaradi draginje tako vse manj ljudi zmore skozi mesec. Med prosilci so običajno družine, zlasti z več otroki in nižjimi prihodki, kot tudi samske osebe, predvsem upokojenci z nizkimi pokojninami.

Življenje pa postaja vedno težje tudi za mlade družine, kjer sta oba starša zaposlena, a jim plača ne zagotavlja več dostojnega življenja. »Plače so večinoma razmeroma nizke, stroškov je precej – od vrtca do položnic in stanovanjske najemnine ali kredita, saj ob prejemu nizkega plačila mladi težko kaj ustvarijo brez zadolževanja. Da ne govorim o družinah, kjer oba prejemata minimalno plačo. Mladi zdaj nikakor niso v zavidljivem položaju,« je konkreten Kerin.

Izredna pomoč: od 422 do 1160 evrov

Izredna denarna socialna pomoč je namenjena za kritje izrednih stroškov. Prosilci jo uporabijo predvsem za kurjavo, plačilo položnic za elektriko, vodo, najemnino ... Zneski pomoči so različni. Enkratna višina tovrstne pomoči znaša največ 422 evrov za samsko nezaposleno osebo ali največ 1160 evrov za štiričlansko družino z dvema šoloobveznima otrokoma in brez zaposlitve. Skupni najvišji znesek v celotnem koledarskem letu, če posameznik izpolnjuje pogoje, je 2109 evrov za samsko nezaposleno osebo ali največ 5801 evro za štiričlansko družino z dvema šoloobveznima otrokoma in brez zaposlitve. 

Samo oktobra za pomoči četrt milijona evrov

Sicer pa upravičenci kot običajno tudi letos zaprosijo predvsem za kritje stroškov za kurjavo in plačilo zapadlih položnic, kot so elektrika, komunalne storitve, najemnina in podobno. Povprečna višina izplačila v oktobru je znašala 448 evrov na upravičenca, skupaj je bilo izplačanih dobrih 250 tisoč evrov. V vsem letu je bilo do oktobra letos izplačanih za 1,6 milijona evrov tovrstnih pomoči. Znesek je sicer primerljiv z enakim lanskim obdobjem, toda dejstvo je, da se je že lani precej povišalo število vlog zaradi stisk, povezanih z epidemijo – nemalo je bilo namreč takih, ki so bodisi ostali brez službe bodisi so bili na čakanju na delo.

Je jesen le začetek vrhunca?

Zaradi draginje pa na drugi strani prejemniki pomoči tudi tarnajo, da za enak znesek dobijo precej manj kot lani. Toda višine zneskov denarnih pomoči so zakonsko določene. Kerin sicer težko napove, kaj bo sledilo oziroma ali se bo do konca leta nadaljeval trend rasti izrednih pomoči, ali pa je vrhunec že dosežen: »Predvsem zaradi vseh ukrepov za omilitev draginje – od energetskega in draginjskega dodatka za otroke, zamejene cene električne energije in drugih energentov. Kar vsaj nekoliko blaži finančne stiske ljudi. Tudi tisti, ki kurijo na drva, so kurjavo že nabavili. Oktober je bil nadpovprečno topel, zaradi česar še ni bilo treba tako zelo kuriti oziroma so bili stroški ogrevanja še dokaj nizki,« je razmišljal.