Kaj pa poslanci?
Pravila so nekoliko drugačna za poslance, saj njim zakon o poslancih prepoveduje hkratno opravljanje funkcije (pod)župana – funkcije občinskega svetnika pa ne prepoveduje in jo torej dovoljuje. 

Za ljubljanski mestni svet na listi Levice se potegujejo minister za delo in socialo Luka Mesec, ministrica za kulturo Asta Vrečko ter državni sekretar na ministrstvu za delo in socialo Dan Juvan. Njihov državni sekretar na ministrstvu za kulturo Marko Rusjan pa se za mestnega svetnika na listi Levice poteguje v Novi Gorici.

Na listi SD za mestnega svetnika v Ljubljani nastopata pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan in njen državni sekretar Igor Šoltes. Za občinskega svetnika v Radečah se poteguje gospodarski minister Matjaž Han, njegov državni sekretar Dejan Židan pa kandidira za mestnega svetnika v Murski Soboti.

Tudi Gibanje Svoboda ima na listi za mestni svet v Novi Gorici državno sekretarko na uradu za Slovence po svetu Vesno Humar. To so nekatera imena iz vlade, ki smo jih izbrskali. A težava je v tem, da njihova funkcija ni združljiva s funkcijo svetnika v občinskem oziroma mestnem svetu.

Nezdružljivost funkcij

»Nezdružljivost opravljanja funkcij v določeni meri ureja zakon o vladi Republike Slovenije (ZVRS), ki v 10. členu določa, da predsednik vlade in ministri ne morejo hkrati opravljati funkcij v državnih organih, organih lokalnih skupnosti, na sodiščih in drugih javnih funkcij niti opravljati drugih dejavnosti, ki po zakonu niso združljive s funkcijo člana vlade,« odgovarjajo na Komisiji za preprečevanje korupcije.

Zakon o vladi ne ureja nezdružljivosti funkcij za državne sekretarje, prav tako ureditve nismo zasledili v drugih predpisih, zato je za presojo nezdružljivosti funkcij relevanten zakon o integriteti in preprečevanju korupcije: »Ta v prvem odstavku 27. člena določa, da poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, razen v društvih, ustanovah in političnih strankah. Ker so občinske uprave osebe javnega prava, funkcija državnega sekretarja ni združljiva s funkcijo občinskega svetnika.«

Ob tem dodajajo, da je drugače pri poslancih, saj njim zakon o poslancih prepoveduje hkratno opravljanje funkcije (pod)župana – funkcije občinskega svetnika pa ne prepoveduje in jo torej dovoljuje. V KPK si prizadevajo in želijo, da bi bilo področje nezdružljivosti funkcij jasneje in bolj enotno opredeljeno, saj so si številni zakoni včasih nasprotni. In kaj se bo zgodilo z ministri in državnimi sekretarji, če bodo izvoljeni v občinske oziroma mestne svete?

Omejitve

Kot poudarjajo, posamezne omejitve glede hkratnega opravljanja več funkcij nastopijo šele z izvolitvijo posameznikov na funkcije: »Pravica voliti in biti voljen namreč izhaja iz Ustave RS, zato noben zakon te pravice ne more omejiti ali prepovedati. Vsakdo ima torej pravico kandidirati in biti voljen, šele z izvolitvijo na funkcijo oziroma nastopom mandata pa nastopijo omejitve. Takrat mora posameznik postopati, kot mu nalaga zakon, in se v primeru nezdružljivosti funkcij odreči eni od funkcij, za katere zakon določa, da so nezdružljive. Z drugimi besedami, če nek minister ali državni funkcionar trenutno kandidira za občinskega svetnika in je na to funkcijo tudi izvoljen, se mora po nastopu mandata odločiti, katero od funkcij bo izbral.«