Po besedah predsednice Lekarniške zbornice Slovenije Darje Potočnik Benčič imajo javni lekarniški zavodi že vrsto let težavo z izvedbo javnih naročil za dobavo zdravil. Težave izvirajo iz nasprotujoče si zakonodaje, ki jo morajo pri svojem delu spoštovati javni zavodi. Javnost oz. bolniki pa po njenih navedbah tega do danes niso občutili zgolj zato, ker so javni zavodi zavestno kršili določila zakona o javnem naročanju, da so bolnikom pravočasno priskrbeli vsa zdravila. Obstoječi zakon o javnem naročanju namreč določa, da imajo lahko javni lekarniški zavodi samo enega cenovno najbolj ugodnega dobavitelja, kar pa po mnenju zbornice ni mogoče, saj tudi veletrgovci s polnim obsegom ne zagotavljajo vedno vseh zdravil. Zavodi bi tako morali imeti vsaj dva dobavitelja za isto zdravilo.

Po besedah Potočnik Benčičeve v zbornici ne oporekajo dejstvu, da so javni lekarniški zavodi zavezanci za javna naročila, vendar pa so se ti zdaj zaradi kršitve zakonodaje znašli v prekrškovnih postopkih pred sodišči. Trenutno je zaradi nespoštovanja zakona o javnem naročanju pri dobavi zdravil v prekrškovnih postopkih 21 od 24 javnih lekarniških zavodov. "Eni postopki še tečejo, nekateri so zaključeni. Zame in za kraške lekarne je postopek na sodišču zaključen, kaznovani smo zaradi oddaje naročil za zdravila brez izvedbe ustreznih postopkov, izrečene so bile globe. To je popolnoma absurdna situacija," je opozorila direktorica Kraških lekarn Ilirska Bistrica Ana Kobal, ki se sprašuje, ali naj javni lekarniški zavodi zaradi neuspelih postopkov prenehajo izdajati zdravila ter ogrozijo zdravje prebivalstva.

"Če spoštujemo zakonodajo, moramo nemudoma ustaviti nabavo zdravil. Pacienti bodo ostali brez zdravil. To je seveda nedopustno in tega se odgovorne osebe v javnih zavodih zavedajo, zato dajejo potrebe pacienta na prvo mesto, kljub temu, da tvegajo kazni," je dodala Potočnik Benčičeva. Ob tem je spomnila, da je državna revizijska komisija nedavno zavrnila že tretje skupno javno naročilo za nabavo zdravil, ob čemer pa ni nobenega zagotovila, da bo naslednji razpis uspešen. 

Rešitev v zbornici vidijo predvsem v tem, da nabava zdravil poslej ne bi bila otežena zaradi spoštovanja določil zakona o javnem naročanju, temveč bi moralo biti pri tem v ospredju spoštovanje matične oz. področne zakonodaje.

V zbornici sicer menijo, da lahko področje nabave zdravil uredijo le skupaj z resornim ministrstvom za zdravje, čigar naloga je, da lekarniški dejavnosti omogoči pogoje za nemoteno delovanje. Po besedah Potočnik Benčičeve, so ministra za zdravje Danijela Bešič Loredana že pozvali, da mu želijo predstaviti problematiko in predloge rešitev, vendar pa žal do danes še niso sedli za skupno mizo.

Z ministrstva za zdravje so sporočil, da je minister za zdravje glede te problematike za prihodnji teden že napovedal sestanek s predsednikom Državne revizijske komisije, v kratkem pa bo sklican tudi sestanek z Lekarniško zbornico Slovenije. Kot so navedli v sporočilu za javnost, se na ministrstvu zavedajo pomembnosti in kompleksnosti sistemske problematike dobave zdravil.