"Domnevamo, da je prišlo do večkratnih izlivov neznanih snovi - kemikalij, lahko čistil, gnojnice ali podobnih odpadnih vod," je za Televizijo Slovenija povedal vodja kemijskega dela ekološkega laboratorija na IJS Dušan Žigon. Onesnažena voda je sicer lahko do trenutka, ko so mimoidoči opazili poginule ribe in so bili odvzeti vzorci, že odtekla.

Analize vzorcev rib pa IJS ne opravlja, tudi sicer vzorec ni bil primeren zaradi visokih temperatur, navaja TV Slovenija. So pa na IJS ugotovili, da je bila vsebnost kisika v vodi zadostna za obstoj in življenje vodnih organizmov, torej pomanjkanje kisika zaradi nizkega vodostaja in visokih temperatur ni moglo biti razlog za tako velik pogin.


Žigon nastalo škodo ocenjuje na več deset tisoč evrov, sanacija pa bi lahko trajala dlje časa. Policija še naprej zbira podatke in preverja morebitne sume kaznivih dejanj.

V ljubljanskem Malem grabnu je v soboto poginilo približno 1,5 tone rib. Poginili so vsi osebki vseh ribjih vrst, tako mladice kot odrasli primerki. "Gre za ekološko katastrofo. Škoda je neprecenljiva, če bi jo morali oceniti, pa bi znašala 100.000 evrov ali več," so v torek ocenili v ribiški družini Barje.

Ljubljanski župan Zoran Janković je pogin označil za tragedijo. Meni, da je treba odgovorne ostro kaznovati, če je prišlo do namernega izpusta.