Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) bo letni dodatek, skupaj z junijskimi pokojninami, izplačal jutri, so zapisali v Večeru. Prejelo ga bo 615.409 upokojencev in prejemnikov nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Med 601.728 upokojenci jih bo največ, 154.052, ki imajo pokojnino višjo od 970 evrov, prejelo najnižji znesek letnega dodatka, torej 140 evrov. Letni dodatek bo izplačan v petih različnih zneskih glede na višino pokojnine. Najvišji dodatek, 450 evrov, pa bo prejelo 135.131 upokojencev. Za izplačilo letnega dodatka prejemnikom pokojnin bo Zpiz namenil 157 milijonov evrov.

Do dodatka so upravičeni tudi vsi tisti, ki del pokojnine prejemajo iz tujine, a so morali Zpizu že javiti podatke o višini pokojnine, ki jo prejemajo iz tujine. Zavod je k temu že marca pozval 134.264 upokojencev, od tega jih je do 15. junija odgovorilo 109.302, med njimi je 12.604 zavarovancev, ki ne prejemajo tuje pokojnine. Večina ali 108.625 prejemnikov obvestila pa je že posredovalo podatke zavodu in bodo letni dodatek dobili prav tako jutri.

V znesek pokojnine za obračun letnega dodatka se namreč šteje tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. Višina letnega dodatka se za te prejemnike določi glede na skupni znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja in pokojnin, prejetih iz tujine.

Dodatki se bodo izplačali v petih različnih zneskih

Iz tabele, ki so jo objavili v Večeru, se pet dodatkov obračuna glede na višino pokojnine, in sicer:

- za upokojence, ki prejemajo pokojnino v znesku do 570 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 450 evrov;

- k pokojninam v višini od 570,01 evra do 680 evrov bo višina letnega dodatka 310 evrov;

- upokojencem s pokojninami v višini od 680,01 evra do 805 evrov bo izplačan letni dodatek 250 evrov;

- upokojnecem s pokojninami v višini od 805,01 evra do 970 evrov pripada 200 evrov letnega dodatka;

- za pokojnine, višje od 970 evrov, pa bo izplačanih 140 evrov letnega dodatka.

Jutri dodatek tudi prejemnikom invalidskega nadomestila

Letni dodatek bo jutri izplačan tudi 13.681 prejemnikom invalidskega nadomestila, a le v treh različnih zneskih v skupni vrednosti 3,4 milijona evrov. Najnižji dodatek tudi zanje letos znaša 140 evrov. Najvišji je 250 evrov in ga bo dobila večina ali 13.507 prejemnikov, ki dobivajo nadomestilo do 805 evrov. Tisti z nadomestilom, ki je višje od 505,01 evra in nižje od 970 evrov, bodo prejeli dodatek v višini 200 evrov. Takih je po podatkih zavoda 117. Še manj prejemnikov invalidskega nadomestila, le 57, pa bo dobilo 140 evrov letnega dodatka. Ti prejemajo nadomestilo, ki je višje od 970 evrov.

Skupaj bo torej letos zavod za izplačilo letnega dodatka namenil nekaj več kot 161 milijonov evrov.

Podatki o višini tuje pokojnine do konca septembra

Podatke o višini tuje pokojnine bo zavodu mogoče sporočiti še do 30. septembra, dodatki pa bodo v tem primeru izplačani septembra ali novembra. Za vse, ki podatkov do tega datuma ne bodo sporočili, pa bo Zpiz letni dodatek izplačal le v višini 140 evrov oziroma v pripadajočem sorazmernem delu v mesecu novembru.

Kako Zpizu posredujete podatke?

Izjavo o višini tuje pokojnine, ki ste jo prejeli že marca, je treba izpolniti in poslati po pošti Zpizu. Podatke o višini pokojnine iz tujine pa lahko sporočite tudi preko spletnega portala, navedenega na spremnem dopisu, ki ste ga dobili marca. Če zavod podatka o višini tuje pokojnine ne bo prejel niti do 30. septembra, bo letni dodatek izplačal le v višini 140 evrov oziroma v pripadajočem sorazmernem delu v mesecu novembru, so še zapisali v časniku Večer.