TZS je Hana povabila na razširjeno sejo upravnega odbora. Predstavniki trgovskih družb so ministru predstavili zaostrene razmere v trgovinski panogi, ki so povezane z energetsko in prehransko krizo ter z naraščajočimi cenami surovin.

Trgovce skrbita pomanjkanje informacij glede ukrepov, ki jih načrtuje vlada za blažitev krize, in nevključevanje v pripravo rešitev. "Želeli bi, da se pripravljavci ukrepov pred sprejetjem ukrepov srečajo s predstavniki trgovine," je v sporočilu za javnost danes navedla Lahova.

Mnenje v politični in splošni javnosti, da je trgovinska dejavnost vojni dobičkar, je ocenila kot neupravičeno. Ob naraščajočih nabavnih cenah energentov in dvigih cen pri dobaviteljih večino povečanj cen trgovci niso prelili v maloprodajne cene za potrošnike, temveč te cenovne šoke stalno blažijo. Edini, ki z inflacijo ni bil prizadet, je državni proračun. "Neusmiljeno dejstvo je, da z rastjo cene vsakega, na primer kilograma kruha ali litra mleka, raste tudi priliv davka na dodano vrednost v proračun," je dejala Lahova. Trgovci pričakujejo, da bo na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo zaživel svet za konkurenčno in stabilno poslovno okolje, ki bo zagotavljal pretok informacij in sodelovanje z zbornico in člani.

Han se je strinjal, da je država glede covidnih ukrepov na trgovce najbolj pozabila. Zatrdil je, da bo zagovornik trgovcev v vladi, in se strinjal, da je redno srečevanje nujno. Obljubil je tako imenovani reševalni kovček, ki bo vseboval ukrepe za pomoč gospodarstvu v primeru poslabševanja razmer ali novonastalih kriz. Ukrepi za blažitev prehranskih in energetskih cenovnih šokov bi morali biti po mnenju Hana in trgovcev ciljno usmerjeni v najbolj socialno ogroženo skupino prebivalstva, so povzeli na TZS. 
Takšne ciljno usmerjene ukrepe so pripravile tudi druge države članice, pri čemer so v prvi fazi zniževale predvsem dajatve, kot so trošarine in DDV.

Trgovina je pripravljena biti partner vladi pri reševanju aktualnih problemov in izzivov. Ni pa pripravljena nositi vseh posledic dogajanja izven Slovenije, so še navedli v zbornici.

Posebej so trgovci izpostavili še pomen samooskrbe z elektriko, kjer pogosto naletijo na dolgotrajne administrativne postopke. Enako velja za postopke pri pridobivanju dovoljenj za zaposlovanje tujcev, s katerimi so prisiljeni nadomeščati primanjkljaj domače delovne sile.