Gre predvsem za tožbe zoper domnevnega organizatorja protestov Jašo Jenulla. Ena od njih se nanaša na stroške dela policije, ko so udeleženci na Trgu republike v Ljubljani mirno brali slovensko ustavo, so izpostavili na ministrstvu.

Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) je v četrtek sporočilo, da umika soglasje za tožbe, s katerimi je od domnevnih organizatorjev protestnih shodov terjalo povračilo stroškov policijskega varovanja. Državno odvetništvo je pred koncem lanskega leta v sodni postopek vložilo prvo takšno tožbo. Umik tožbe je sicer mogoč vse do konca glavne obravnave, so dodali, vendar sodišče glavnih obravnav v teh postopkih sploh še ni začelo.

MNZ je danes dodatno pojasnilo, da so predlog za umik že vloženih tožb prejeli od državnega odvetništva. Po preučitvi pravnih stališč državnega odvetništva in pravne službe ministrstva je soglasje podala ministrica Tatjana Bobnar.

Notranje ministrstvo dodatno pojasnjuje, da so posegi v ustavno pravico dopustni le, ko so nujni in sorazmerni, v tem primeru pa temu ni tako. Zgolj formalna pomanjkljivost, torej da shod ni bil prijavljen, ne utemeljuje stroškovne sankcije v smeri naložitve stroškov policije. Ta formalna pomanjkljivost je že sankcionirana s prekrškovno sankcijo v obliki globe, dodajajo.

Finančne posledice varovanja shoda, ki bi jih država naložila udeležencem shoda zaradi izvajanja ustavne pravice, bi bila nedopustno omejevanje, oziroma bi imela negativen, zastraševalen učinek. To je nedopustno tudi po mnenju državnega odvetništva, so poudarili na ministrstvu. Delovna skupina državnega odvetništva je zato že 29. marca ministrstvu svetovala, naj novih tožb ne vlaga, že vložene pa naj umakne, so dodali.

Dodatno je tudi varuh človekovih pravic navajal številne argumente, ki kažejo na nesorazmerne posege v svobodo pravice do zbiranja in združevanja ter na neutemeljenost tožbenega zahtevka. Tudi pravna služba ministrstva je ocenila, da obstaja večja verjetnost, da bi sodišče v obravnavanih primerih zavzelo stališče, da je z zaračunavanjem stroškov policije podan nedopusten poseg v konvencijsko pravico do svobode izražanja in združevanja ter do ustavne pravice mirnega zbiranja in združevanja.

Vlada je decembra 2021 sprejela obrazložena mnenja, da se tožbe vlagajo še v štirih dodatnih primerih. Ker te tožbe še niso bile vložene, bo ministrstvo še v tem tednu vladi predlagalo naj ta mnenja prekliče.