TRBOVLJE posodobitev bo omogočala razvoj in širitev gospodarstva v Zasavju

Obrtno industrijska cona nasipi zaživela v novi preobleki

Z.F.
26. 5. 2022, 10.08
Posodobljeno: 26. 5. 2022, 10.19
Deli članek:

V Trbovljah so včeraj predali namenu infrastrukturno posodobljeno Obrtno industrijsko cono Nasipi. Posodobitev omogoča razvoj in širitev gospodarstva v Zasavju.

OIC Nasipi
OIC Nasipi

Občina Trbovlje
Občina Trbovlje

Županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič in predstavnica podjetja AGM Nemec Maja Gerčer Špitalar sta 29. aprila lani podpisali pogodbo za izvedbo del v okviru operacije »Infrastrukturna posodobitev obrtno industrijske cone Nasipi«. 25. maja letos so dela v celoti zaključena in tako je OIC Nasipi popolnoma posodobljena.

Obrtno-industrijska cona Nasipi z infrastrukturno posodobitvijo podjetjem nudi širše možnosti za boljše delovanje ter razvoj. S projektom se je povečala urejenost delovnega okolja, izboljšal se je potencial podjetij za internacionalizacijo, povečalo se bo število novih delovnih mest in izboljšalo poslovno okolje. Z operacijo se je vzpostavila in posodobila potrebna javna infrastruktura (komunalna ureditev stavbnih zemljišč s pripadajočo cestno infrastrukturo), ki omogoča postavitev novih oz. dograditev starih proizvodnih dvoran, s čimer Občina nudi razvoj delujočih družb in tako omogoča vstop novih podjetnikov v območje OIC NASIPI. Sedanjim in potencialnim novim podjetjem tako zagotavlja ustrezno infrastrukturo in ugodne pogoje za izvajanje njihove poslovne dejavnosti.

Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Celotna investicija znaša 2.822.561 eur, od tega predstavlja prispevek EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 1.735.181,20 eur, prispevek Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 578.393,73 eur in lastna sredstva občine 508.986,07 eur.

Ureditev Obrtno industrijske cone Nasipi je eden izmed štirih evropskih projektov, med temi se trije že zaključujejo, ki si jih je Občina Trbovlje zastavila z namenom postati najpomembnejši igralec na podjetniškem zemljevidu v zasavski regiji ter hkrati zagotoviti prijetno bivalno okolje za ljudi, ki tukaj živijo.

(oglasno sporočilo)

Občina Trbovlje
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Občina Trbovlje
Občina Trbovlje

OIC Nasipi
OIC Nasipi_logotip-01