Sedemnajstega januarja je ministrstvo za zdravje objavilo predlog pravilnika o določitvi programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2022. V njem je pod razdelkom zaposleni poleg vrste že znanih nalezljivih in nevarnih bolezni dodan tudi vnos covida-19.

Cepljenje zoper novi koronavirus je torej lahko obvezno, a le v primeru, da delodajalec to zapiše v izjavo o varnosti z oceno tveganja delovnih mest in o tem nato odloči specialist medicine dela. »Delodajalec torej lahko zahteva, da se delavci cepijo, če tako oceni izvajalec medicine dela glede na posamezno delovno mesto in če delodajalec meni, da je to potrebno za varno in zdravo delovno okolje,« je za medije pojasnila odvetnica Nataša Pirc Musar.

primoz siter bobo
Bobo
»Če bi 'obvezno cepljenje' določal omenjeni pravilnik, bi bila to le črka na papirju, brez pravne osnove,« je konkreten poslanec Levice Primož Siter.

Gre za podzakonski akt in precej rutinsko zadevo, pravi opozicijski poslanec Primož Siter (Levica). »Ta pravilnik NIJZ pripravi vsako leto in vsako leto ga potrdi zdravstveno ministrstvo,« je Siter zapisal na Facebooku. Ker gre za podzakonski akt poslanci o tem ne morejo razpravljati in odločati, sicer pa je za to vprašanje pristojen zakon o nalezljivih boleznih.

Podlaga za cepljenje posameznih poklicnih skupin

Program cepljenja je bil po vsej verjetnosti pripravljen kot podlaga za cepljenje posameznih poklicnih skupin, kot je denimo zdravstveno osebje ali določeni zaposleni v domovih za ostarele. Na Zavod za varstvo pri delu in Gospodarsko zbornico Slovenije smo se obrnili z vprašanjem, ali je kateri delodajalec že posegel po tem mehanizmu in uvedel obvezno cepljenje za svoje zaposlene. Odgovora do zaključka redakcije nismo prejeli.

Za cepivo še vedno le pogojno dovoljenje regulatorja

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je pojasnila, da so cepiva, ki so dostopna v državi, prestala vse faze kliničnih preskušanj, potrebne za pridobitev pogojnega dovoljenja za promet. »Pogojno dovoljenje za promet se lahko spremeni v dovoljenje za promet z veljavnostjo pet let, ko imetnik dovoljenja za promet izpolni naložene obveznosti in podatki potrjujejo, da koristi zdravila/cepiva še naprej odtehtajo tveganja,« je JAZMP pojasnila na vprašanja odvetnika Domna Gorenška, ki je odgovor objavil na Twitterju.

Dodali so, da lahko evropski regulator EMA sprejme regulativne ukrepe in ustavi ali začasno prekliče dovoljenje za promet, če podatki kažejo, da koristi zdravila ne odtehtajo več njegovih tveganj.