Javnosti želijo ponuditi verodostojno informacijo o plačah, zato so na svoji spletni strani objavili kar plačilne liste. »Verjamem, da bodo marsikoga presenetile. Zbirko plačilnih list bomo sproti dopolnjevali, saj menimo, da je treba imeti na voljo podatke o realnih plačah zdravnikov, ne samo peščice izbrancev, ki se vedno znova pojavljajo v medijih in predstavljajo manjšino vseh naših kolegov,« so dejali.

Ob razkritju plačilnih list je razvidno, da je njihova urna postavka od pet do okoli deset evrov, kar pomeni, da so njihove neto plače od okoli 1500 do 2000 evrov, ampak to velja šele, ko so zdravniki specialisti, prej so zaslužki kvečjemu mizerni. »Ali se vam postavke zdijo primerne glede na odgovornost in zahtevnost naših delovnih mest, prepuščamo vam v presojo. Večina nas nima ne časa ne energije, da bi dodatno delali v popoldanski urah in ob koncih tedna, kolegom, ki to zmorejo, pa verjetno ne more nihče zameriti, če želijo izboljšati svoj gmotni položaj,« so njihove besede.

To je njihova realnost

Oglejmo si stvari natančneje. Takoj po opravljeni diplomi na medicinski fakulteti bo zdravnik pripravnik opravljal obvezno usposabljanje za zdravnike, ki večinoma poteka v urgentnih službah. Gre za šestmesečno obdobje, v katerem bo prejemal 5,57 evra na uro neto, kar je 970,05 evra neto plače. To je 31. plačilni razred. Sledi strokovni izpit, potem pa lahko postane zdravnik brez specializacije, kar ga uvrsti v 35. plačni razred, s plačo 1109,90 evra, z urno postavko 6,38 evra, ali zdravnik sekundarij, kar pomeni pol leta poglabljanja znanj z izbranega področja. V tem času bo plačan po postavki 5,57 evra na uro, s plačo 970,05 evra.

Zdaj lahko postane zdravnik specializant za od štiri do šest let. Medtem bo vključen v vse delovne procese, tudi v dežurstva, krožil bo po različnih oddelkih, lahko tudi po vsej Sloveniji. Njegova urna postavka bo 7,06 evra neto, kar pomeni plačo 1230,08 evra neto. V najboljšem primeru bo v tem obdobju prejemal 8,41 evra neto na uro, torej bo njegova plača 1464,92 evra. Sledi specialistični izpit, in ko ga opravi, postane zdravnik specialist. Takrat bo usposobljen za samostojno delo in uvrščen v enega od plačilnih razredov od 45. do 50. Njegova urna postavka bo devet, največ deset evrov na uro, plača je torej od 1500 do največ 1800 evrov.

plačilna lista
Mladi zdravniki
Zdravnik specializant je prejel samo malo več kot 1400 evrov.

Medicinska sestra plačana bolje 

Kaj pa zdaj, ko se je zgodil dvig plač? Z njim niso posebno zadovoljni, ker zanje ne pomeni prav dosti. Prišlo je namreč do popolne zrušitve plačnih razmerij. Med drugim so izpostavili primer zdravnice, zaposlene v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, ki ima po zvišanju plač zaposlenim v zdravstveni negi nižjo plačo od večine medicinskih sester na tem oddelku.

V vrstah mladih zdravnikov ob tem poudarjajo, da višje plače absolutno privoščijo vsem zdravstvenim delavcem, a so spremembe razmerja porušile do te mere, da mnogi ugotavljajo, da bi za enako plačilo očitno lahko opravljali manj odgovorno delo. »Dolgoročno to ni dobro, predvsem pa boli, da nismo cenjeni,« izpostavljajo. V začetku letošnjega leta so se tako z ostalimi zdravniki začeli pogovori za izstop zdravstva iz enotnega plačnega sistema.

Nekateri 2000, drugi skoraj 9000 evrov

Spomnimo. S sklenjenim sporazumom med vlado in sindikati na področju socialnega varstva in zdravstva ter podpisom področnih kolektivnih pogodb so se plače dvignile okoli 35 tisoč zaposlenim v socialnem varstvu in zdravstvu, med drugim so največ pridobile bolnišnične medicinske sestre in že do zdaj najbolje plačani zdravniki, ki se lahko pohvalijo s plačami najmanj okoli 4960 evrov bruto. Ob dvigu so iz 57. plačnega razreda napredovali v 63. Tako je zdaj njihova plača 5010 evrov bruto. 

Prav zaradi tega je završalo med mladimi in drugimi zdravniki, ki so začeli glasno opozarjati na porušena plačna sorazmerja. Z vsemi dodatki za delo v koronačasu so nekatere plače zdravnikov dosegle skoraj 9000 evrov. Več kot 1500 najbolje plačanih zdravnikov v UKC Ljubljana, UKC Maribor in še 12 drugih bolnišnicah je namreč v povprečju prejelo po 8701 evro bruto plače. Gre za zneske brez dodatka na delovno dobo. Visoki prejemki najbolje plačanih zdravnikov so posledica dvojega: nepreglednega izplačevanja covidnih dodatkov – dobili so jih tudi zdravniki, ki med epidemijo še zdaleč niso bili obremenjeni tako kot kolegi v prvih bojnih linijah v oddelkih za covid; in odločitve vlade, da so dodatki vezani na delež urne postavke in niso omejeni navzgor. Tako so dodatke v bolnišnicah dobili vsi: najslabše plačani zaposleni po nekaj sto evrov, že tako najbolje plačani pa nekaj tisoč evrov dodatkov na mesec. S tem so izkušenejši in bolje pozicionirani zdravniki dobili bistveno več denarja od mlajših kolegov in drugih zaposlenih.

pomoč
Facebook
Študenti zdravstvene stroke so med epidemijo nepogrešljiva in dragocena pomoč v domovih za starejše in bolnišnicah.

Izstopili bi

Predstavniki mladih zdravnikov in zdravniškega sindikata Fides so se že lani konec novembra srečali s premierjem Janezom Janšo in ministrom za zdravje Janezom Poklukarjem. Slednji je mlade zdravnike pred kratkim povabil tudi na pogovor, a so, kot so povedali v svoji nedavni izjavi za javnost, povabilo zavrnili. Pogovore oziroma pogajanja namreč prepuščajo Fidesu, ki se sicer tudi že dlje časa zavzema za izstop zdravnikov iz enotnega sistema plač.

Prvi koraki od mnogih naslednjih

Poudarili so, da bi bil izstop zdravnikov iz enotnega sistema plač le začetek, akutno reševanje nezadovoljstva. Številnih težav v slovenskem zdravstvu, ki se kopičijo dlje časa, se namreč ne da rešiti čez noč, treba pa je hitro preprečiti odhode zdravnikov, kar naj se začne vsaj z ustreznim plačilom, so še besede mladih zdravnikov.

Med ukrepi za ureditev razmer v slovenskem zdravstvenem sistemu, ki so po njihovi oceni trenutno nevzdržne, tako vidijo ustrezno ureditev plač, skladno s primerljivimi sistemi v Evropi, ter postopno ureditev delovnih pogojev in administrativne razbremenitve, da bi imeli več časa za obravnavno bolnikov. Poudarjajo tudi, da si želijo močan in vsem dostopen javni zdravstveni sistem.

Pa še to ...

Poleg tega so mladi zdravniki opozorili, da je več kot 40 mladih specialistov primarnega zdravstva ostalo brez dodatka za deficitarnost za leto 2021. Izplačilo dodatka je zavrnilo ministrstvo za zdravje. Gre za dodatek, s katerim so pretekli ministri mlade zdravnike želeli pritegniti za delo v primarnem zdravstvu, so navedli.

Od septembra se po opozorilu skupine Mladi zdravniki namreč vrstijo množične zavrnitve vlog za deficitarni dodatek zdravnikov na primarnem nivoju zdravstva s strani zdravstvenega ministrstva. »V kratkem času smo pridobili več kot 40 negativno rešenih vlog mladih specialistov s strani ministrstva. Nezaslišano je, da vlagatelj čaka na odgovor več kot leto dni,« so ogorčeni. Ob tem dodajajo, da hranijo dokaze o datumu vloge in datumu prejetega odgovora. Razlogi za zavrnitev vlog so po njihovi oceni absurdni. Najbolj pogosta razloga sta, da vlagatelj ne dosega nadpovprečnih uspehov v domačem okolju, ter neustrezen časovni moment.