Stalni nadzori jih spravljajo ob živce
Obrtniki imajo tako rekoč vsak teden najmanj en obisk. Inšpektorji se najpogosteje takoj na začetku ne predstavijo kot uradne osebe, ampak se izdajajo za stranke ter opazujejo in spremljajo, kako gostinci preverjajo PCT-pogoj. 

S Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) na takšne očitke odgovarjajo: »Nadzori se res izvajajo v različnem času – tako v običajnem rednem delovnem času kot popoldan in zvečer. Glede na to, da je tveganje večje, ko je večja fluktuacija gostov, je smiselno in potrebno izvajati nadzore tudi v času malic in kosil. Ne glede na število gostov morajo zavezanci zagotoviti dosledno spoštovanje ukrepov s poudarkom na preverjanju PCT-pogojev vseh gostov.«

Ob tem vračajo žogico, saj pravijo, da se tudi inšpektorji pri opravljanju svojega dela srečujejo s težavnimi primeri in odklonilnim obnašanjem, toda ne toliko pri zavezancih, ki opravljajo dejavnost, ampak so večje težave z uporabniki storitev. Na to opozarjajo tudi tisti, ki preverjajo PCT-pogoje.

Zaprli stojnice

Sicer pa so inšpektorji FURS v lanskem letu na terenu opravili nekaj več kot 9.600 nadzorov, pri tem pa so v skoraj 1.800 primerih ugotovili nepravilnosti in skupno izrekli za kar 85.600 evrov glob. Nadzore, tudi poostrene, so opravljali v prazničnih dneh, ponoči, ob vikendih in dela prostih dnevih. Nadzor so zaradi epidemiološke situacije in povečanega tveganja prenosa okužb okrepili v decembrskih dnevih. Med kršitvami prevladujejo nepravilnosti glede izpolnjevanja pogojev PCT.

Do 19. decembra lani so izrekli 1.941 upravnih in prekrškovnih ukrepov. V dveh primerih so kršiteljem izrekli prepoved opravljanja dejavnosti do odprave kršitev, v štirih pa celo prepoved opravljanja dejavnosti in zapečatenje zaradi nespoštovanja ukrepov o omejitvi poslovanja pri sejemski ponudbi na stojnicah. Za ugotovljene nepravilnosti so izdali za 85.600 evrov glob; najvišja je znašala 4.000 evrov.

Na terenu je v tem času večina uslužbencev, poleg inšpektorjev tudi uslužbenci mobilnih oddelkov. V času zaostrovanja ukrepov povečujejo prisotnost inšpektorjev na terenu. Tako je bil na delu vsak dan več kot 100 inšpektorjev, ob koncih tedna pa 27.

Izjemno visoke globe za kršitelje

Inšpektorji, pomešani med stranke, nadzore opravljajo tudi med prazničnimi dnevi. Izjema ni niti nočni čas. Nadzirajo dejavnosti, kjer je v tem času največja fluktuacija gostov oz. strank. Gre torej predvsem za gostinsko, trgovsko in podobno dejavnost. Kršiteljem ob ugotovljenih nepravilnostih grozijo visoko globe: »Če zavezanci ne ravnajo v skladu z ukrepi, se zoper njih vodi prekrškovni postopek, kjer se kaznuje pravno osebo z globo od 4.000 do 100.000 evrov, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 2.000 do 50.000 evrov in odgovorno osebo pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa z globo ob 400 do 4.000 evrov.«

Toliko inšpekcijskih nadzorov ne pomnijo

V zadnjem času praktično ne mine teden, ko gostincev ne bi obiskal vsaj en inšpektor. »Toliko inšpekcijskih nadzorov, kolikor jih imamo zdaj, ne pomnim,« pove dolgoletni gostinec. Kot opažajo gostinci in drugi obrtniki, so se ti začeli stopnjevati lani decembra. Čeprav upoštevajo vse ukrepe, jim stalni nadzori jemljejo precej časa pa tudi energije. Poleg tega pa jih v že tako negotovem in težkem času, ko se praktično borijo za preživetje, ti še dodatno spravljajo v stresne situacije. »Inšpektorji preverjajo spoštovanje zahtev za zajezitev covida, zlasti PCT-pogoj. Preverjajo vsi po vrsti, od zdravstvenega, finančnega in tako dalje … Toliko inšpekcijskih nadzorov, kolikor jih imamo zdaj, ne pomnim,« nam zaupa eden izmed dolgoletnih gostincev, ki se ni želel izpostaviti z imenom in priimkom. Slišali smo zgodbo še enega gostinca, ki naj bi v enem samem dnevu imel kar tri obiske inšpektorjev.

Nadzor trajal neverjetnih pet ur

»Imel sem inšpektorja, ki je pregledal praktično vse. Nadzor je potekal neverjetnih pet ur. Obrnil je celo gostilno! Razumemo delo inšpektorjev, toda oni bi morali razumeti tudi nas. Gre za to, da se v času inšpekcijskega postopka inšpektorju posveti en zaposleni. To je velika izguba časa in tudi denarja, kajti stranke zaradi tega dlje čakajo in so razumljivo nezadovoljne, prav tako pa ne morem postreči toliko strank, kot bi jih sicer,« pojasni.