Kmalu po tistem so bile po njihovih informacijah ustavljene vse aktivnosti, povezane z obnovo, predstavniki lastnika pa so začeli iskati možnosti, kako obnovo speljati v pravo smeri. Temu zdaj posredno pritrjuje poteza, ki jo je novembra lani naredil lastnik Term Lendava, razkriva pa jo nedavno objavljen vpis v sodni register. Comitatus Energia je namreč kot edini družbenik Term Lendava sprejel sklep o spremembah ustanovnega akta družbe.

Po tem sklepu se pomembno zmanjšujejo pooblastila direktorja – ta položaj od oktobra lani zaseda Daniel Kovacs – ter krepi nadzorna vloga lastnika pri sprejemanju odločitev, povezanih predvsem s porabo denarja. Direktor namreč potrebuje predhodno soglasje lastnika tako glede letnega načrta javnih naročil kot pri njihovih večjih finančnih preseganjih, prav tako pri najemanju posojil, odobritvi večje naložbe, tudi tiste, ki vključuje porabo subvencij Evropske unije, in drugo.

Ob tem je zanimiv nastavek za lastniške spremembe, delež v družbi Terme Lendava si ob soglasju lastnika lahko pridobi tudi direktor. Osnovni kapital družbe znaša dobrih devet milijonov evrov, razdeljen pa je na tri osnovne vložke, ki jih zdaj, kot rečeno, v celoti obvladuje madžarski sklad. Vrednost prvega je 7500 evrov, kar je minimalno za ustanovitev družbe. Drugi znaša dobrih sedem milijonov evrov in je bil zagotovljen s prevzemom premoženja Save Turizma, tretji je vreden dva milijona evrov in je nastal z dokapitalizacijo Term Lendava januarja lani.

Gostje odšli, zaposlene odpustili

Za razumevanje navedimo še kratek povzetek ključnih preteklih dogodkov. Pred tremi leti ali natanko 28. januarja 2019 je skupščina Save Turizma sprejela sklep o izčlenitvi Term Lendava. Kupec, madžarski sklad Comitatus Energia, se je kot edini družbenik Term Lendava v sodni register vpisal decembra 2019, januarja 2020 pa narodnostno skupnost seznanil, da je v interesu lastnika zagotoviti dolgotrajno uspešno poslovanje podjetja ter izpolniti zahteve glede vlaganj. »Comitatus Energia ima za to vse potrebne finančne in tehnične resurse,« so še zapisali v omenjenem sporočilu. Navedli so še, da želijo kot lastniki doseči napredek podjetja na vseh področjih, tudi pri zaposlenih in njihovem zadovoljstvu kot pri zadovoljstvu gostov, ter prispevati k turističnemu razvoju regije.

Po umiritvi epidemije so tudi lendavske terme julija 2020 začele sprejemati goste, upravljanje turističnega kompleksa pa je nov lastnik prevzel od Save Turizma 1. julija. Takratni direktor Peter Molnar je napovedal začetek temeljite obnove v septembru, ki naj bi stala pet milijonov evrov. Hotel Lipa naj bi po obnovi postal del hotelske verige Arxa Hotels in se s ponudbo uvrstil v visok štirizvezdični standard. Za usposabljanje zaposlenih naj bi poskrbeli strokovnjaki iz Švice, od koder prihaja tudi na Nizozemskem rojeni poslovnež Dirk Wallenburg, ki naj bi operativno vodil prenovo.

Obnovitvena dela so se res začela na začetku novembra 2020, vendar lani povsem zašla v slepo ulico, občuten dvig cen storitev v apartmajskem naselju in avtokampu pa je odvrnil tudi prej zveste goste lendavskega kopališča. Brez dela so ostali vsi zaposleni.