Vojno stanje v šolah

Pečan predlaga prestavitev zimskih počitnic

Žiga Kariž
12. 1. 2022, 11.56
Posodobljeno: 13. 1. 2022, 12.15
Deli članek:

Najbolj pesimistične napovedi, ki so jih izdelali na Institutu Jožef Stefan, so pokazale, da se utegne ob silnem razmahu bolezni kmalu v karanteno zateči kar pol milijona Slovencev. To bi lahko ogrozilo delovanje družbe celo v večji meri kot organizirano zaprtje družbe.

Sašo Švigelj
Gregor Pečan, ravnatelj O.Š. Janka Modra Dol pri Ljubljani in predsednik združenja ravnateljev Slovenije.

Uresničujejo se napovedi, da nova različica koronavirusa poleg nevarnosti zdravju in življenju pomeni gromozansko obremenitev tudi za naš družbeni sistem. 

Šolstvo spet hodi po robu

V zdravstvu, ki bo spet pod izjemnimi pritiski, lahko le upamo, da ne bo zaradi karanten in okužb zmanjkalo zdravnikov in ostalega osebja, ki skrbi za bolnike. V šolstvu se že kažejo učinki hitrega naraščanja števila okužb. Kot nam je povedal Gregor Pečan, predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljev, se situacija hitro slabša. Število oddelkov, ki jim je odrejena karantena, in šol, kjer se odločajo za šolanje od doma, je vse višje. Med vzgojitelji in vzgojiteljicami je glede na trenutne podatke NIJZ okuženih 282 oseb, med učitelji in učiteljicami osnovnih šol 297 oseb, 82 učiteljev in učiteljic pogrešajo v učnem procesu srednje šole. Kot nam je povedal Gregor Pečan, zagate, ki nastajajo s pomanjkanjem osebja, trenutno rešujejo z angažiranjem študentov, a so šole v izjemno težkem položaju. Na ministrstvu za šolstvo so nam povedali, da organizacija delovnega procesa v šolah spada v pristojnost ravnateljev. »Glede na povečevanje števila okuženih in odsotnih učiteljev je Zavod RS za šolstvo ravnateljem priporočil, da v organizacijo pouka vključijo tudi svetovalne delavce, knjižničarje in druge strokovne delavce s ciljem, da pouk v največji možni meri še vedno poteka v šoli. V primeru poslabšanja epidemiološke situacije na šoli pa imajo ravnatelji možnost, da sami odločijo o izobraževanju na daljavo za določen čas,« pojasnjujejo na MIZŠ.

V torek je bilo po podatkih sledilnika v karanteni 19.651 učencev in 12.808 dijakov. V karanteni je bilo tako okoli 10 odstotkov vseh učencev in okoli 16 odstotkov vseh dijakov. Samo v osnovnih šolah so v torek med učenci potrdili 1068 okužb, dodatnih 406 med zaposlenimi. V srednjih šolah so med dijaki potrdili 379 okužb, dodatnih 84 med zaposlenimi.

V vrtcih je bilo v torek v karanteni 171 oddelkov oz. 2446 otrok. Med otroci so v torek potrdili 74 okužb, 235 pa med zaposlenimi v vrtcih.

Najtežji časi še prihajajo

Delo v šolah bo glede na do zdaj dostopne podatke še bolj oteženo kot v preteklih valovih, saj naj bi bili otroci bolj dovzetni za omikron kot za prejšnje različice. Hkrati se nova različica hitreje širi, zaradi česar bo zagotavljanje učnega procesa v šolah v naslednjih tednih velik izziv. Na kakšen način bo potekal pouk, se vodstvo vsake šole odloča samostojno, glede na epidemiološko sliko in v sodelovanju z NIJZ. Kot nam je uspelo izvedeti, naj bi bilo v komunikaciji med šolami in NIJZ nekaj šumov, a za zdaj gre le za govorice. 

Ni šole brez okužbe

Zaradi okužb je bil v zadnjem času močno okrnjen pouk praktično v vseh šolah. Le redke so trenutno brez okužb. Močnejši izbruh je na ljubljanski OŠ Ledina, kjer glede na podatke MIZŠ v treh razredih poteka pouk na daljavo, poleg tega naj bi bilo v zadnjem času okuženih še vsaj 15 učencev in učenk. Vojno stanje je tudi na OŠ Rodica, kjer imajo med učenci več kot deset okužb, zaradi česar je odrejen pouk od doma za več oddelkov od četrtega do devetega razreda. Na OŠ Ljubno so novo leto začeli s kar štirimi razredi v karanteni in šestimi okuženimi zaposlenimi, kar sovpada s podatkom, da je v tem kraju eno od žarišč omikrona. Težave so imeli tudi na največji slovenski osnovni šoli OŠ Škofljica, kjer naj bi bilo na šolanje na domu napotenih kar 11 oddelkov, od doma se šolajo tudi učenci od 6. do 9. razreda predmetnega pouka na OŠ Dragomelj. Enajst razredov so na šolanje od doma napotili tudi na OŠ Kolezija, celotni razredi so v karanteni tudi v Solčavi, Lučah, Radovljici, Črnomlju ...

Vojno stanje v srednjih šolah

V nekaterih srednjih šolah v Ljubljani je glede na podatke skoraj več otrok doma kot v šoli. Celotni oddelki so v karanteni na ekonomski šoli v Ljubljani, kjer je doma 11 oddelkov, na gimnaziji Bežigrad 10 oddelkov, na Gimnaziji Jožeta Plečnika kar 15 oddelkov. Pouk je okrnjen še na gimnaziji Vič, II. In III. gimnaziji Maribor, srednji trgovski šoli v Ljubljani, Gimnaziji Ptuj ... Pravzaprav ni šole brez aktivne okužbe ali razreda v karanteni.

Ideja, vredna premisleka

Kot nam je povedal Gregor Pečan, bi bilo ob zavedanju, da najhujše šele prihaja, smiselno razmisliti o prestavitvi datuma zimskih počitnic. »Res je, da prihajamo v čas, ko se zaključuje ocenjevalno obdobje, a zaradi številnih karanten bodo v določenih oddelkih tako ali tako težko pridobili potrebne ocene. K sreči je v veljavi ukrep, ki nam omogoča, da potrebno ocenjevanje izvedemo do konca leta. S hitrejšim začetkom počitnic bi se tako uspeli izogniti vrhu petega vala in ga morda malce ublažiti ter se nato vrniti v šole, ko bi delno izzvenel,« nam je povedal gospod Pečan in dodal, da gre zgolj za idejo, ki jo ponuja v premislek odgovornim. Zagotovo bi tak ukrep pozdravili učenci in učenke, malce manj pa starši, ki v času karanten in okužb le še s pomočjo čudežev usklajujejo delovne obveznosti z zapovedanimi epidemiološkimi ukrepi.

COVID-19 sledilnik
Število okuženih v šolah.