Neeksplodirano letalsko bombo, ki so jo v torek med delom našli na gradbišču na Prevorškovi ulici v Mariboru, bodo deaktivirali in odstranili v nedeljo zgodaj popoldne. Iz pasu 300 metrov okoli gradbišča bodo v času odstranjevanja bombe evakuirali vse prebivalce.

Maribor je bil v drugi svetovni vojni med najbolj bombardiranimi mesti na območju nekdanje Jugoslavije. Najbolj odmevna v zadnjih letih je bila najdba dveh bomb v bližini največjega nakupovalnega središča v mestu in Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor oktobra 2019, ko je bila ob njuni odstranitvi potrebna evakuacija ljudi iz bližnje okolice.

Na občini ob tem opominjajo, da je mestni svet jeseni lani sprejel nov odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor, ki med drugim ureja tudi področje varstva pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Na karti mesta so predvidene tri stopnje ogroženosti, na območjih z višjo in srednjo stopnjo ogroženosti pa je pred začetkom gradbenih in drugih zemeljskih del potrebna izvedba predhodne detekcije zemljišča zaradi možnosti najdbe ostankov bomb.

Na območju Mestne občine Maribor je bilo v obdobju med 7. januarjem 1944 in 12. aprilom 1945 izvedenih 29 bombnih napadov in odvrženih skupno 15.795 kosov bomb. Tako je možnost najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev na območjih zavezniškega bombardiranja relativno visoka in s tem povezana možnost nastanka nesreče zaradi nenadzorovane aktivacije bomb, opozarjajo na občini.