Kar 24 zdravstvenih ustanov v Sloveniji, tako javnih kot zasebnih, je mladoletne osebe cepilo z vektorskimi cepivi, ki jih evropski regulator (Ema) dovoljuje le za uporabo pri odraslih. Za zdaj je potrjenih 47 takšnih primerov, pri čemer gre v veliki večini za cepiva Janssen. Največ mladoletnikov so s tem cepivom cepili julija, že dva meseca po tem, ko so prve pošiljke prišle v Slovenijo. Vse to je razvidno iz zapisnikov zdravstvenega inšpektorata, ki smo jih pridobili po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. Ti dokončno potrjujejo, da pri nedovoljenem cepljenju mladoletnikov ni prišlo do napak pri vnosu podatkov v elektronski sistem cepljenja eRCO. O tej možnosti so pred tremi meseci, ko smo razkrili, da so v Sloveniji odmerke cepiva Janssen prejeli tudi mladoletniki, na glas ugibali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Njegov direktor Milan Krek je takrat stopil v bran izvajalcem cepljenja in izrazil pričakovanje, da ti sledijo navodilom, objavljenim na spletni strani NIJZ.

Množična kršitev

Toda nedovoljeno cepljenje mladoletnikov se očitno ni dogajalo le v posameznih primerih. Od inšpektorata smo pridobili zapisnike inšpekcijskih pregledov v 24 javnih in zasebnih zdravstvenih ustanovah; gre za postopke, ki so jih že zaključili in v katerih so potrdili, da je odmerke vektorskih cepiv prejelo 47 mladoletnih. Končna številka bo verjetno precej višja, saj inšpektorji ostalih pregledov še niso končali.

Kaj razkrivajo dokumenti

Zapisniki razkrivajo:

– da so mladoletniki odmerke cepiva Janssen prejemali od pomladi, ko je Slovenija prvič prejela to cepivo, do konca septembra, ko je minister za zdravje Janez Poklukar začasno zaustavil cepljenje s tem cepivom. Največ primerov, skupno 11, so zabeležili julija, osem pa avgusta. Kako je to mogoče ob dejstvu, da smo v Sloveniji cepivo Janssen do takrat uporabljali že več mesecev, ni znano.

– da je največ mlajših od 18 let, skupno sedem, odmerke vektorskih cepiv prejelo v UKC Ljubljana, največji slovenski bolnišnici. Od tega jih je šest prejelo cepivo Janssen, eden pa cepivo proizvajalca AstraZeneca.

– da med zdravstvenimi domovi prednjačita tista v Radovljici, kjer je odmerek cepiva Janssen prejelo šest mladoletnikov, in Trbovljah, kjer so dva mladoletnika cepili z janssnom in enega z astrazeneco. Najmanj po dve kršitvi so do zdaj ugotovili še v Ajdovščini, Ivančni Gorici, Izoli in Metliki.

– da so večji kršitelji tudi med zasebnimi izvajalci. Po tri mladoletnike so z janssnom cepili v ljubljanskem Zavodu Fitlab in Ambulanti Košir iz Škofje Loke, ki je zdaj celo med največjimi ponudniki hitrega testiranja za covid-19. Eno kršitev so odkrili tudi v Zdravstvenem zavodu Zdravje, ki je v lasti dr. Marka Bitenca, nekdanjega člana vladne svetovalne skupine za covid-19.

– da se je v najmanj enem primeru zgodilo, da je bila mladoletna oseba cepljena z enim odmerkom astrazenece, drugega odmerka pa ni prejela. To se je zgodilo februarja v Zavodu za usposabljanje, delo in varstvo Dornava. Medtem v najmanj treh drugih primerih ni jasno, ali je oseba prejela drugi odmerek astrazenece.

cepljenje seznam
ZIRS
Seznam z institucijami in imeni cepiv.

Koliko mladoletnikov je prejelo vektorska cepiva

Koliko so bili stari mladoletniki, cepljeni z odmerki, ki jih nikoli ne bi smeli prejeti, ni znano, saj so na inšpektoratu zaradi varovanja osebnih podatkov te izbrisali. Prav tako ni jasno, kdo so zdravniki, ki so cepili mimo pravil. Na zdravstvenem inšpektoratu so sicer v inšpekcijskih pregledih preverjali le to, ali so zdravniki in drugi izvajalci med množičnim cepljenjem v sistem vpisovali napačne datume rojstva cepljenih. Inšpektorji so zaslišali cepljene mladoletnike, vpogledali v njihove originalne cepilne kartončke in podatke primerjali s tistimi v elektronskem registru cepljenih oseb. Ugotovili so, da se v večini primerov podatki ujemajo in napake ni bilo.

Popravljeni podatki

Iz zapisnikov je razvidno, da so ugotovitve že posredovali Zdravniški zbornici Slovenije, ki je pristojna za strokovni nadzor nad cepljenjem ter ukrepanje proti kršiteljem. Njena predsednica je dr. Bojana Beović, sicer vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ. Po najnovejših podatkih o cepljenju proti covidu-19, ki jih na spletni strani Cepimo.se objavlja NIJZ, je cepivo Janssen prejelo 127 oseb, mlajših od 18 let. Ob tem so za zdaj neznanemu številu mladoletnikov razdelili še 25 odmerkov astrazenece. Še v začetku oktobra so bile te številke enkrat višje. Takrat so na NIJZ navajali, da je zgolj cepivo Janssen prejelo 216 oseb.

Pri tem na inšpektoratu preverjajo tudi, ali so zdravniki v skladu z zakonom o pacientovih pravicah mladoletnike pred cepljenjem proti covidu-19 na razumljiv način seznanili ne samo s prednostmi, ampak tudi s tveganji. Tako bi jim morali pojasniti, da pri janssnu v nasprotju s cepivi, ki delujejo na osnovi mRNA (Pfizer in Moderna), pri mlajših od 18 let še niso opravili kliničnih raziskav, zato ni povsem jasno, ali je cepivo varno in učinkovito tudi v tej starostni kategoriji.

Kaj bo v preiskavi ugotovilo tožilstvo

Medtem sume storitve kaznivih dejanj, povezane z nedovoljenim cepljenjem oseb, mlajših od 18 let, že preiskujejo na specializiranem državnem tožilstvu. Tam so nam prejšnji mesec potrdili, da je »zadeva v fazi predkazenskega postopka«, a zaradi interesov postopka in varstva osebnih podatkov več informacij ne morejo posredovati. Po naših informacijah so na tožilstvu do zdaj prejeli več prijav sumov storitve kaznivih dejanj pri cepljenju. Preiskava bo ugotavljala tudi, ali so vsa cepilna mesta prejela ustrezna navodila NIJZ. Prav tako bo pokazala, ali je šlo morda pri delu zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja za malomarnost ali kazniva dejanja, povezana s korupcijo. Ena ključnih prednosti cepiva Janssen je namreč, da zadostuje le en odmerek, ustrezna zaščita pa se vzpostavi 14 dni po cepljenju, torej prej kot pri cepivih Pfizerja in Moderne. Prav iz tega razloga je postalo cepivo Janssen zelo zaželeno konec poletja, ko je postalo jasno, da bo vlada zaostrila pogoje prebolevnosti, cepljenja in testiranja (PCT).