V letu 2020 se je v Slovenijo priselilo 36.110 prebivalcev, od tega jih je bilo 60 odstotkov starih med 25 in 64 let. Med temi jih je imelo osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo skoraj 24 odstotkov, srednješolsko 56 odstotkov, višje ali visokošolsko pa 21 odstotkov.

Iz naše države se je v preteklem letu odselilo 17.745 prebivalcev, od tega jih je bilo 70 odstotkov starih med 25 in 64 let. Med temi jih je imelo osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo nekaj manj kot 21 odstotkov, srednješolsko 61 odstotkov, višješolsko ali visokošolsko izobrazbo pa 19 odstotkov.

Med priseljenci, starimi med 25 in 64 leti, jih je 45 odstotkov imelo terciarno izobrazbo, med odseljenimi prebivalci Slovenije pa jih je imelo najmanj višješolsko izobrazbo 40 odstotkov.

Lani se je k nam priselilo 313 doktorjev znanosti, iz države pa se jih je odselilo 137.

Od 24.750 v letu 2020 v Slovenijo priseljenih tujih državljanov se jih je največ priselilo z namenom zaposlitve (58 odstotkov). Veliko se jih je priselilo tudi zaradi pridružitve družinskim članom (31 odstotkov), drugi razlogi, kot je študij, pa so bili redkejši.