Nekdanji premier Marjan Šarec vztraja pri svojem stališču, da raje manj obljubi in več naredi. Vendarle je na programskem kongresu LMŠ predstavil 12 točk za razvoj Slovenije.

Marjan Šarec
Sašo Švigelj
"Nova vlada bo morala opraviti zamenjave povsod tam, kjer si zdajšnji vladajoči politično podrejajo institucije, ki naj bi bile neodvisne in so nujne za obstoj in funkcioniranje države."

Trije odgovori za tri različne demografije

V vladi se bo zavzel za davčno razbremenitev neto plač vseh zaposlenih. Poleg 13. plače (regresa), ki je pod njim že bila razbremenjena, napoveduje tudi razbremenitev 14. plače – božičnice oziroma nagrade za poslovno uspešnost.

Mlade skuša nasloviti na področju stanovanjskega vprašanja, med ostalim želi vzpostaviti poroštveno shemo, ki bo mladim omogočila najem kreditov po nižji obrestni meri. Uvedel bi tudi možnost pridobitve prvega lastniškega stanovanja z odplačilom najemnine.

Starejše bo nagovoril z dvigom minimalne pokojnine za 40 let dela, ki mora preseči mejo revščine. Ob tem bo spodbujal zaposlovanje starejših in povečal cenovno dostopne kapacitete v domovih za starejše.

Zdravstvo: razvoj podsistema in konec dopolnilnega zavarovanja

Javno zdravstvo nameravajo krepiti, med ostalim s plačevanjem zdravstvenih storitev po realizaciji in ne po letnem načrtu, kot je praksa zdaj. Čakalne vrste nameravajo odpraviti z optimizacijo izkoristka materialnih in človeških virov; v sklopu tega bi poskrbeli, da bodo zdravniki in specialisti javnega zdravstva na voljo tudi v popoldanskem času.

Marjan Šarec
Sašo Švigelj
"Pred nami so veliki izzivi, saj živimo v obdobju transformacije, prehoda v drugačen način življenja, kot smo ga bili vajeni."

Dvig kvalitete zdravstvene obravnave nameravajo doseči z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pri čemer bodo uvedli solidarnostni model financiranja. Raven pravic bo ostala enaka, zagotavljajo.

Vlaganje v znanje

Do leta 2026 nameravajo zagotoviti dodatnih 100 milijonov evrov za javno vlaganje v znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost. Postopno nameravajo zvišati skupne izdatke za izobraževanje do ciljnih 6 odstotkov BDP.

Odgovornost do okolja

Na področju okolja nameravajo uvesti nove standarde odgovornega ravnanja. Javne naložbe bi preusmerili na način, da ukinejo subvencije, ki imajo negativen vpliv na okolje. Ustanoviti nameravajo neodvisen svet za podnebno krizo, ki bo imel za prvo nalogo pripraviti informativni izračun ogljičnega odtisa. Gre za izračun, ki bi ga morali pridobiti ob vsakem večjem investicijskem načrtu, ki posega v naravo.

Marjan Šarec
Sašo Švigelj
"Do leta 2030 naj bi zmanjšali izpuste za 55 odstotkov glede na leto 1990. Za Slovenijo, ki sicer na papirju sodi med ambicioznejše države, bo to največji izziv v zadnjih 50 letih."

V LMŠ nameravajo poostriti nadzor in strožje sankcionirati tiste, ki z nevarnimi odpadki ravnajo na okolju in zdravju škodljiv način, po drugi strani pa spodbujati dobre prakse na področju okolju prijazne samooskrbe z energijo in vodo.

Manj vmešavanja v gospodarstvo

Na področju gospodarske politike dajejo največji poudarek dvigu dodane vrednosti na zaposlenega. Med ostalim bodo to dosegli z odpravo birokratskih ovir in ustvarjanemu predvidljivega poslovnega okolja.

Znova nameravajo zagnati socialni dialog med državo, gospodarstvom in sindikati v okviru Ekonomsko-socialnega sveta in tako zagotoviti predvidljivost poslovanja na dolgi rok. Ustanovili bodo tudi institut državnega sekretarja za malo gospodarstvo, ki se bo ukvarjal predvsem s srednjimi in malimi podjetji.

Marjan Šarec
Sašo Švigelj
"Tehnologija danes omogoča povezljivost na vseh področjih in podatki bi morali krožiti, ne pa da moramo skorajda izpolniti obrazec, v katerem navedemo, komu in kdaj smo poslali elektronsko pošto."

Javne finance bi reševali z notranjim odkupom državnih obveznic

Ob tem v LMŠ pričakujejo, da bodo podedovali javne finance v obupnem stanju. Odgovor na to bodo poiskali s spodbujanjem prostovoljne aktivacije bančnih depozitov prebivalstva z izdajo namenskih državnih obveznic z zajamčenim donosom. S temi bi financirali gradnjo stanovanj za mlade, energetske objekte in infrastrukturo. Tako naložen kapital bi bil izvzet iz obdavčitve fizičnih oseb, tako bodo za vlagatelje iz Slovenije še privlačnejše. Strošek financiranja države bi se tako povrnil domačemu prebivalstvu in ne tujim vlagateljem.

Marjan Šarec
Sašo Švigelj
"Zadolževanje samo po sebi ni tragedija, to postane, kadar zadolževanje ni investicijsko, temveč gre za kupovanje socialnega miru. Naša vlada je bila edina v 20 letih, ki je uspela neto znižati javni dolg in ob tem tudi beležila proračunski presežek."