Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije (ZDRZZ) je med zbiranjem ponudb za dobavo električne energije v naslednjem letu ugotovilo, da se je cena skorajda potrojila. Najugodnejši ponudnik GEN-I je oddal ponudbo v vrednosti 16,9 milijona evrov, kar je skoraj trikrat višja cena, kot so jo ponudili lani.

Lani so v GEN-I oddali ponudbo v vrednosti 6,1 milijona evrov, ponudba je tako porasla za 276 odstotkov. ZDRZZ je povpraševanje oddalo v imenu večine javnih zdravstvenih zavodov. »Cene, ki smo jih prejeli, so izjemno visoke in so v največji meri odraz dogajanja na energetskih borzah,« komentira Marjan Pintar, direktor ZDRZZ.

Cene se zvišujejo tudi na drugih področjih

»Težava je v tem, da so cene v izrazitem porastu tudi na drugih področjih, kar predstavlja veliko težavo za izvajalce zdravstvenih storitev,« pravi Pintar, ki je zaradi tega v skrbeh, kakšno bo poslovanje zdravstvenih zavodov, saj splošni dogovor za leto 2022 o ceni zdravstvenih storitev, ki ga sklepajo z ministrstvom za zdravje, ne prinaša »nikakršnih sprememb«.

»Povišanje cen bi morali prenesti tudi v cene zdravstvenih storitev, sicer bo to izrazito poslabšalo poslovanje in likvidnost izvajalcev zdravstvenih storitev,« Pintar opozarja, da je zdravstvo v aktualnih težavnih razmerah že tako obremenjeno. Odgovor na to vprašanje bosta morala dati ministrstvo za zdravje oziroma slovenska vlada, meni. 

Trije ponudniki s podobno ceno

GEN-I je pri tem podal najugodnejšo ponudbo. Preostala dva ponudnika, ECE in Petrol, sta oddala ponudbi v vrednosti 17,3 oziroma 17,37 milijona evrov, podjetje E3 pa ponudbe ni oddalo.