V predlogu finančnega načrta za leto 2022 so celotni prihodki načrtovani v višini 136,7 milijona evrov, celotni odhodki pa v višini 136,67 mio evrov, tako da je ob koncu leta 2022 predviden presežek prihodkov nad odhodki v višini 31.000 evrov.

Vodstvo Televizije Slovenije (TVS) želi s PPN za leto 2022 na prvo mesto postaviti predvsem interes gledalcev. Informativni program TVS je po njihovi oceni v resni krizi, saj večini oddaj že leta pada gledanost. Glede na to so se odločili za spremembe, pri čemer se zgledujejo po oddajah najuspešnejših javnih televizij v Evropi, kot so BBC, ZDF in ORF.

Informativni program bo ustvaril približno 70 ur več programa kot letos, precej krčijo vsebine na tretjem programu, občutno več pa jih bo na drugem. Na drugem programu je predviden nov informativni blok od 20. do 22. ure, ki bo vključeval poročila ob 20. in 21. uri, rubrične oddaje, kot sta Točka preloma in Koda, prav tako pa tudi poročila s področja zabavne kulture.

V skladu z enim od današnjih sklepov je programski svet dopustil trimesečno prehodno obdobje za postopno uveljavitev pri delu programskih sprememb, ki se nanašajo na informativni program televizije. Te bodo stopile v veljavo najkasneje do konca marca 2022. Do takrat bo za ta del programa veljala programska shema za leto 2021. Še pred uvedbo novosti pa bo vodstvo Radiotelevizije Slovenija (RTVS) v največji možni meri spremembe uskladilo s programskimi in produkcijskimi delavci.

Kako bodo sploh izvajali program?

Večina novinarjev v informativnem programu TVS namreč meni, da je PPN v pomembnem delu nedorečen, predvsem pa je nejasno, kako bi ga sploh lahko izvajali. To po njihovi oceni še posebej velja za obsežne programske sklope na drugem programu. Besedilo, ki je po njihovem mnenju nepremišljeno, deloma nestrokovno ter kadrovsko neusklajeno, vodi v zniževanje standardov in krnitev poslanstva javne televizije, so prepričani.

"Ključno za gledanost informativne oddaje je tudi, katere oddaje so pred njo. V tem je osrednji problem, ki ga načrt ne naslavlja," je danes izpostavil Igor E. Bergant iz informativnega programa TV.

V razpravi članov sveta o predlogu PPN je Ana Tavčar Pirkovič iz vrst zaposlenih na RTVS izpostavila pomen, ki ga ima zadovoljen in motiviran kolektiv, medtem ko je kolektiv informativnega programa TVS zdaj "jezen in žalosten". "Kolektiv žalostnih in jeznih novinarjev ne bo dal dobrega programa," je posvarila. Glede na to je pozvala k dodatnim pogovorom.

Velika večina programskih svetnikov meni, da je gledanost informativnega programa TVS slaba, še zlasti Dnevnika in Odmevov, je medtem dejal Leon Oblak. Večina programskih svetnikov zato po njegovih navedbah meni, da je treba nekaj spremeniti. Novo vodstvo javnega zavoda ima zato odgovornost, da ob konsolidaciji finančnega stanja dvigne gledanost in poslušanost informativnega programa, je poudaril.

Jože Poglajen je po drugi strani poudaril, da pri PPN ne gre za novo vizijo javne radiotelevizije, ki bo zagotavljala nepristranske informacije in delovala v javnem interesu. "Tako je namreč delovala že zdaj," je izpostavil. Za besedilo PPN se po njegovih besedah sicer zdi, kakor da ga je napisala samo služba, ki meri gledanost. Z navedenimi evropskimi javnimi televizijami pa se slovenska ne more primerjati, ker imajo na voljo več sredstev, je dejal.