Mandarine iz Hrvaške predstavljajo resno tveganje za zdravje. Mandarine so prijavili v Sloveniji, poroča Sistem hitrega obveščanja za hrano in krmo (RASFF).

Vsebujejo klorpirifos-etil, ki se uporablja kot insekticid in akaricid, saj sodi med organofosforne pesticide, ki zavrejo delovanje encima acetilholinesteraza. Ta encim sodeluje pri prenašanju živčnih signalov.

Zaradi navedenih razlogov je uporaba klorpirifosa in klorpirifos-metila od februarja 2020 v Evropski uniji prepovedana.