Rajko Fajt
Črtomir Goznik
Rajko Fajt, ravnatelj Elektro in računalniške šole Ptuj, je ravnal v skladu z odlokom in sprejetimi šolskimi pravili.

Odlok, ki med drugim določa obveznost nošenja mask, še vedno velja in ga je treba upoštevati. Kar pa je v praksi veliko težje, saj šole morebitnih kršitev ne morejo sankcionirati. Očitno je nemočen tudi inšpektorat, saj je vrhovno sodišče presodilo, da za izrekanje prekrškovnih sankcij zaradi opuščanja nošenja zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih ni bilo zakonske podlage.

V skladu z odlokom in sprejetimi šolskimi pravili je ravnal Rajko Fajt, ravnatelj Elektro in računalniške šole Ptuj, in čez nekaj dni prejel poziv pred tožbo in vložitvijo kazenske ovadbe. Starši enega izmed dijakov višjega letnika namreč menijo, da njihovemu sinu v šolskih prostorih ni treba nositi maske. Ker opozorila učiteljev niso zadostovala, se je z njim na predlog razredničarke pogovoril tudi ravnatelj Fajt: »Dijaka in njegovega očeta sem seznanil, da je po trenutno veljavnih odlokih in okrožnicah šolskega ministrstva nošenje mask za vse udeležence izobraževanja obvezno. Ravnateljeva naloga vsekakor ni presojanje strokovnih ukrepov, ki jih predlaga zdravstvena stroka. Oče dijaka je nato povedal, da šola nima pravice nikogar siliti v nošenje maske in da je to poseg v integriteto osebe.«

Fajt je o dogodku zapisal uradni zaznamek in nato od odvetniške pisarne, ki zastopa dijaka in njegove starše, prejel poziv pred tožbo in vložitvijo kazenske ovadbe. V slednjem je med drugim navedeno, da naj bi dijaku grozil z izključitvijo iz šole. »To nikakor ni res, saj sem ravnatelj že od leta 1996 in v tem času nismo izključili niti enega dijaka,« je zatrdil Fajt in dodal, da je to prvi tak primer, s katerim se srečujejo. Večina od nekaj več kot 500 dijakov naj bi zaščitne ukrepe dosledno upoštevala, tudi nošenje mask v prostorih šole.

Mlakar: Ravnatelj Fajt je ravnal ustrezno

Edini razlog, ki je lahko upravičena izjema od obveznosti nošenja mask, je zdravniško potrdilo, iz katerega izhaja, da otrok iz zdravstvenih razlogov ne sme nositi maske.

O dogodku je bil obveščen tudi Oton Mlakar, direktor Šolskega centra Ptuj. Po njegovem mnenju je ravnatelj Fajt ravnal popolnoma ustrezno: »Šolski center je javni zavod, ki spoštuje veljavno zakonodajo, odloke in navodila šolskega ministrstva. Vsako odstopanje od tega je nezakonito in lahko vodi v anarhijo.« Z vsebino poziva so seznanili pravno službo šolskega ministrstva in Inšpektorat RS za šolstvo ter glede na njihova navodila celotno dokumentacijo predali odvetniku, ki bo pripravil odgovor. »Zavedamo se, da lahko vsak zastopa svoja stališča in tudi v tem primeru je tako. Da imamo na eni strani dijake, ki mask ne bi nosili, na drugi strani pa dijake, ki se počutijo ogrožene zaradi takih sošolcev, je dejstvo,« je še dodal Mlakar.

Šolsko ministrstvo pritrjuje ravnatelju

Na šolskem ministrstvu so seznanjeni, da se na šolah pojavljajo različna pravna mnenja, v katerih se izpostavlja nasprotovanje zaščitnim ukrepom: »Zaupamo strokovni presoji strokovnjakov s področja zdravstva, ki uporabo zaščitnih mask izpostavljajo kot enega najučinkovitejših ukrepov za preprečevanje okužb. Odlok je zavezujoč predpis, ne glede na grožnje odvetnikov z opomini, tožbami in ovadbami,« so zapisali na šolskem ministrstvu.

Nošenje mask v šolskih prostorih je še vedno obvezno

Šolski inšpektorat je v tem šolskem letu opravil 274 nadzorov in ugotovil 127 kršitev obveznega nošenja zaščitnih mask. Izdali so pet plačilnih nalogov in 122 opozoril. V devetnajstih primerih so naložili šolam še druge ukrepe. Kot so sporočili s šolskega ministrstva, je nošenje mask v šolskih prostorih še vedno obvezno. Marsikdo si je namreč sodbo Vrhovnega sodišča RS glede mask napačno interpretiral, zato je ministrstvo v eni izmed zadnjih okrožnic pojasnilo, da »vrhovno sodišče ni razsojalo o obveznem nošenju zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih, ampak o tem, ali je opustitev te obveznosti prekršek, za katerega se lahko izreče globa. Odločitev vrhovnega sodišča nima neposrednega vpliva na obveznost nošenja mask, ampak na izrekanje sankcij za prekrške proti posameznikom, ki ne ravnajo skladno z veljavnim odlokom, ki ureja ukrepe za zmanjšanje nevarnosti okužb in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2«.

Med drugim je ministrstvo šolam svetovalo, naj obveznost upoštevanja ukrepov določijo v internih aktih (šolska pravila, hišni red, izjava o varnosti z oceno tveganja).