Ministrstvo je podjemne ali druge pogodbe podpisalo s kar osmimi člani in sodelavci skupine v različnih obdobjih. Največ pogodb, kar pet, je sklenilo z Alešem Rozmanom.

Najvidnejšim članom vladne strokovne skupine za covid-19, ki jo danes vodi Mateja Logar, pred tem pa jo je Bojana Beović, ministrstvo za zdravje že od izbruha epidemije omogoča dodatne zaslužke in vpliv na nekatere ključne odločitve v zdravstvu. 

To je razvidno iz dokumentov, ki so jih na Necenzurirano.si od ministrstva pridobili po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. Gre za pogodbe, ki jih je ministrstvo v času, ko so ga vodili Tomaž Gantar, Janez Janša in Janez Poklukar, sklenilo s člani svetovalnih skupin. Zahtevali so jih že v začetku septembra, a jih v zakonskem roku 20 delovnih dni niso prejeli. Na ministrstvu so se odločili, da jim jih pošljejo šele, ko so se zaradi molka organa obrnili na urad informacijske pooblaščenke. Dokumente so tako prejeli šele slaba dva meseca po tem, ko so zanje zaprosili. 

Iz listin je jasno, zakaj nekateri ključni člani vladne skupine za covid-19, ki bi morala po strokovnih načelih voditi boj proti epidemiji, javno nikoli ne nasprotujejo odločitvam vlade, čeprav so te v nasprotju z njihovimi priporočili. Ministrstvo za zdravje jih je namreč v času epidemije imenovalo na različne funkcije, z njimi pa sklepalo dodatne pogodbe, s katerimi jim je plačevalo za različna svetovalna, strokovna in druga dela. S tem jim ni omogočilo le dodatnih zaslužkov, ampak jim je v nekaterih primerih dalo v roke tudi močne vzvode vpliva v slovenskem zdravstvu. Te so kljub dodatnim obremenitvam prevzemali na vrhuncu epidemije.

Pet pogodb za direktorja Klinike Golnik

ales rozman bobo
Bobo
Največ pogodb je dobil Aleš Rozman, direktor Klinike Golnik, ki je bil član prve sestave strokovne skupine, nato pa njen sodelavec.

Dokumenti razkrivajo, da je ministrstvo podjemne ali druge pogodbe podpisalo s kar osmimi člani in sodelavci skupine v različnih obdobjih. Največ pogodb, kar pet, je sklenilo z Alešem Rozmanom. Gre za direktorja Klinike Golnik, ki je bil član prve sestave strokovne skupine v času Tomaža Gantarja, nato pa njen sodelavec, ki se občasno udeležuje sej. Ves ta čas je bil Rozman eden glavnih obrazov epidemije, saj je bil reden gost na novinarskih konferencah vlade. Skupna bruto vrednost teh pogodb znaša 56.700 evrov, kar je največ med vsemi zdajšnjimi in nekdanjimi člani skupine:

1. Rozman je prvo podjemno pogodbo z Gantarjem podpisal septembra lani. Z njo mu je ministrstvo plačalo pripravo in vodenje sej zdravstvenega sveta. Gre za najvišji posvetovalni organ ministrstva na področju zdravstvene dejavnosti, varstva in zavarovanja, ki ima veliko moč. Med drugim odloča o tem, kateri programi se bodo spodbujali, katere tehnološke inovacije se bodo uvajale v javno zdravstvo, o strategiji razvoja posameznih delov medicine in drugih pomembnih vidikih zdravstvene politike. Do leta 2022 bi moral Rozman za to prejeti 27.300 evrov bruto, od tega 4200 evrov v letu 2020, 12.600 evrov v letu 2021 in 10.500 evrov v letu 2022.

ministrstvo-za-zdravje, aleš-rozman
Ministrstvo za zdravje
Do leta 2022 bi moral Aleš Rozman za vodenje zdravstvenega sveta, najvišjega posvetovalnega organa ministrstva za zdravje, prejeti dobrih 27.000 evrov bruto.

2. Dva meseca pozneje, novembra lani, je Rozman postal še član komisije za ocenjevanje vlog, ki pregleduje vloge za nove zdravstvene programe. Čeprav ta deluje v okviru zdravstvenega sveta, je ministrstvo z Rozmanom podpisalo dodatno pogodbo, vredno 1400 evrov bruto.

3. Isti mesec je bil Rozman imenovan še v delovno skupino koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje virusa. Gantarjevo ministrstvo je z njim podpisalo še tretjo podjemno pogodbo v vrednosti 7000 evrov, pri tem je Rozman dobil še pravico, da porabi do 1000 evrov potnih stroškov.

4. Ko je Gantarja zamenjal Poklukar, je Rozman ostal predsednik zdravstvenega sveta, a mu je ministrstvo nekoliko znižalo plačila. Njegova nova podjemna pogodba, ki jo je s Poklukarjem podpisal aprila, je bila vredna »le« še 18.800 evrov, torej 8500 manj kot prejšnja. Toda hkrati je Rozman prevzel vodenje komisije za ocenjevanje vlog, zato je z ministrstvom sklenil še eno, skupaj že peto pogodbo. Vrednost: 1200 evrov bruto.

Srečevanja članov zdravstvenega sveta so očitno v veliki meri povezana z Rozmanovimi pogodbami. V Gantarjevem mandatu so se sestali štirikrat, nazadnje novembra 2020, nato pa so si vzeli pet mesecev premora – do 20. aprila 2021, ko so se spet srečali. Le dan pred tem je Poklukar z Rozmanom podpisal novo pogodbo. Do danes so se v Poklukarjevem mandatu sestali štirikrat.

Kaj vse zmore Bojana Beović

bojana beovič
STA
Bojana Beović je prvo pogodbo dobila konec lanskega februarja, ko so v Italiji izbruhnile prve okužbe. Toda pogodba ni bila povezana z epidemijo covida-19.

Od izbruha epidemije je strokovno skupino za covid-19 vodila Bojana Beović, ki jo je za ta položaj osebno izbral predsednik vlade. Takoj po tem, ko je Gantarjevo ministrstvo konec oktobra sprejelo sklep o določitvi višine plačila članom strokovne skupine, je Beovićeva kot samostojna podjetnica podpisala pogodbo, po kateri bi ji v letu dni pripadlo 13.650 evrov in 800 evrov potnih stroškov. Skupino je vodila le do marca letos, a je ostala njena članica. 

bojana-beović, ministrstvo-za-zdravje
Ministrstvo za zdravje
/

bojana-beović, ministrstvo-za-zdravje
Ministrstvo za zdravje
Bojana Beović je med drugim valom epidemije z ministrstvom za zdravje podpisala pogodbo, po kateri ji za vodenje vladne strokovne skupine letno pripada dobrih 13.000 evrov bruto

Toda to ni edina pogodba, ki jo je podpisala. Iz dokumentacije je razvidno, da je prvo že tik pred izbruhom epidemije sklenila s tedanjim ministrom za zdravje Alešem Šabedrom. To je bilo 27. februarja, takoj po tem, ko je takratni predsednik vlade Marjan Šarec odredil aktiviranje zalog zaščitne opreme iz skladišč. V času, ko so okužbe že izbruhnile v Italiji, je ministrstvo Beovićevo izbralo, da bo ugotavljala, kdo od zdravnikov je primeren za imenovanje v svetnika in katera zdravstvena institucija lahko pridobi naziv klinike, kliničnega inštituta ali kliničnega oddelka.

beović3
Ministrstvo za zdravje
/

"Prof. dr. Bojana Beović iz naslova svetovalne skupine ni prejela niti centa. Pogodba je bila podpisana, za delo v skupini pa ni izstavila nobenega računa, niti ni prejela oziroma uveljavljala povračil za potne stroške. Da tako ravna, je bila njena osebna odločitev," so sporočili z zdravniške zbornice.

Pogodba, vredna slabih 11.000 evrov, velja do 15. novembra letos. Ob tem, ko Beovićeva predseduje zdravniški zbornici in kot zdravnica dela v UKC Ljubljana, še vedno vodi tudi posvetovalno skupino za cepljenje.

Čeprav Mateja Logar, naslednica Beovićeve na čelu strokovne skupine, ne prejema posebnega plačila za vodenje strokovne skupine, je z ministrstvom sklenila dve pogodbi:

1. Septembra lani se je ministrstvo obvezalo Logarjevi plačati 2000 evrov bruto, da kot članica delovne skupine za področje osebne varovalne opreme pripravlja merila za izdelavo osebne varovalne opreme, ki bi se proizvajala v Sloveniji.

2. Sredi februarja letos, ko je ministrstvo začasno še vodil Janša, pa je Logarjeva podpisala še 1000 evrov bruto vredno podjemno pogodbo kot članica komisije za ugotavljanje povezave med cepljenjem proti covidu-19 in neželenim dogodkom. V primeru smrti mora v sedmih dneh pripraviti strokovno mnenje. To odpira vprašanje neodvisne presoje, saj Logarjeva vodi skupino, ki svetuje pri odločitvah, povezanih s cepljenjem.

ministrstvo-za-zdravje, mateja-logar
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za zdravje, Mateja Logar

ministrstvo-za-zdravje, mateja-logar
Ministrstvo za zdravje
Mateja Logar je vodja strokovne skupine, ki bi morala imeti pomembno besedo tudi pri vladnih odločitvah, povezanih s cepljenjem proti covid-19. Hkrati jo je ministrstvo za zdravje najelo za pripravo strokovnih mnenj v primerih smrti, ki so časovno povezane s cepljenjem.

Kdo so ostali prejemniki denarja ministrstva? 

Robert Carotta iz Splošne bolnišnice Jesenice, sodelavec vladne strokovne skupine, je z Gantarjevim ministrstvom novembra lani podpisal 10.750 evrov bruto vredno pogodbo za razporejanje bolnikov s covidom-19. Natančneje, moral je spremljati razpoložljivost posteljnih zmogljivosti, se dogovarjati o sprejemu bolnikov in sodelovati pri vzpostavljanju mreže prek dispečerske službe. Po Poklukarjevem prihodu je dobil novo polletno pogodbo z enakimi nalogami in plačilom v višini 3900 evrov bruto (skupaj s potnimi stroški).

ministrstvo-za-zdravje, robert-carotta
Ministrstvo za zdravje
Robert Carotta, sodelavec strokovne skupine, je za delo med epidemijo samo januarja letos prejel 4.585 evrov.

Epidemiologinja Irena Grmek Košnik z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je bila članica strokovne skupine v vseh njenih sestavah. Nazadnje se je vanjo vrnila letos spomladi, po odstopu vodilnega epidemiologa NIJZ Maria Fafangla. Novembra lani je z Gantarjem podpisala pogodbo kot članica delovne skupine koordinatorjev za preprečevanje okužb v domovih za starejših, drugih socialnih zavodih in šolah. Za pripravljanje načrta preprečevanja okužb in svetovalne obiske bi morala po pogodbi prejeti 8000 evrov bruto plačila (skupaj s potnimi stroški). 

Pogodbo z domala enakimi nalogami je z ministrstvom oktobra lani podpisala tudi Simona Repar Bornšek, nekdanja državna sekretarka, ki je še vedno članica strokovne skupine. A to ni bila edina pogodba. Devetnajstega marca lani, takoj po zamenjavi oblasti, jo je Gantarjevo ministrstvo najelo za svetovanje in pripravo gradiv na področju primarnega zdravstvenega varstva in ukrepov, povezanih s covidom-19. Predvidena vrednost: do 20.000 evrov bruto. 

ministrstvo-za-zdravje, simona-repar-bornšek
Ministrstvo za zdravje
/

ministrstvo-za-zdravje, simona-repar-bornšek
Ministrstvo za zdravje
Takoj po zamenjavi oblasti je minister za zdravje Tomaž Gantar najel Simono Repar Bornšek, državno sekretarko pri predhodniku Alešu Šabedru, za svetovanje in pripravo ukrepov, povezanih s covid-19. Predvidena vrednost pogodbe v dveh letih je znašala 20.000 evrov bruto. Danes je članica vladne strokovne skupine.

Tatjana Lejko Zupanc, predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Ljubljana, ki je bila članica strokovne skupine pod Gantarjem, je z ministrstvom sklenila dve pogodbi. Avgusta lani jo je za 800 evrov bruto najelo za izvedbo strokovnega nadzora za preprečevanje okužb v Psihiatrični bolnišnici Ormož in Ortopedski bolnišnici Valdoltra. Od junija pa je članica komisije za ocenjevanje vlog za nove zdravstvene programe, za kar bo do prihodnjega leta prejela 1200 evrov bruto. 

Nina Gorišek Miksić, predstojnica oddelka za infekcijske bolezni v UKC Maribor, ki je bila članica skupine pod Gantarjem in njena sodelavka pod Poklukarjem, pa je oktobra lani z ministrstvom podpisala 3200 evrov bruto vredno pogodbo. Njena naloga je priprava pisnih mnenj o ustreznosti testov za covid-19.