Kot je pojasnil tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos, so kranjski policisti v petek obravnavali žensko, ki se nikakor ni strinjala s tem, da bi varnostnik pri njej preveril pogoj PCT. V obraz mu je vrgla, da je ukrep neustaven, sploh pa da varnostnik tega ne sme preverjati.

Posredovali so policisti, ki po navedbah Kosa v njenih zahtevah niso ugotovili kršitve. Pojasnili so, da varnostnik od osebe lahko zahteva, da se izkaže z izpolnjevanjem pogoja PCT, kadar "vzdržuje red na 'varovanem' območju in je to med drugim določeno z njihovimi pravili, na primer hišnim redom ali drugimi navodili." Kot je nadalje pojasnil Kos, kdor s "svojim ravnanjem ta red krši, mu varnostnik sme izreči ustno navodilo ali zahtevo, da s kršitvijo ali ogrožanjem takoj preneha ali da zapusti varovano območje, če njegovega ukrepa ne upošteva." Povedano po domače, uporna oseba potrdila o izpolnjevanju PCT ni dolžna pokazati, a lahko varnostnik tega "upornika" odslovi oziroma ga odžene z varovanega območja.

"Pravica in dolžnost varnostnika je izvajati ukrepe po predpisih o zasebnem varovanju. Zato naj ljudje njihove zahteve upoštevajo," je zaključil Kos.