Voditelji so članice med drugim pozvali, naj izkoristijo predlagane ukrepe za kratkoročno pomoč najbolj ranljivim državljanom in podporo evropskim malim in srednjim podjetjem, ki se še vedno spoprijemajo tudi z negativnimi posledicami pandemije covida-19.

Nabor ukrepov, ki jih je minuli teden predstavila Evropska komisija, vključuje koristne kratkoročne kot tudi dolgoročne ukrepe, so sklenili voditelji. Med kratkoročnimi ukrepi za pomoč najranljivejšim potrošnikom in malim podjetjem Komisija predlaga med drugim finančno pomoč ali zamik plačila računa, med srednjeročnimi pa naj bi zagotovili odpornejši evropski energetski trg.

Pri tem so države članice in Komisijo pozvali, naj čim prej izkoristijo ukrepe za kratkoročno pomoč najbolj ranljivim državljanom in podporo evropskim podjetjem, ob upoštevanju raznolikosti in specifičnosti položaja članic.

Komisijo in Svet, v katerem so zastopane članice, pa pozivajo, naj hitro razmislita o srednje- in dolgoročnih ukrepih, ki bi pripomogli k energiji po dostopni ceni za gospodinjstva in podjetja, povečali odpornost energetskega sistema EU in notranjega trga energije, zagotovili varnost oskrbe in podprli prehod na podnebno nevtralnost, ob upoštevanju posebnosti držav članic.

Nadaljevali bodo razpravo

Voditelji so opravili tudi strateško razpravo o trgovini kot vzvodu krepitve vpliva EU v svetu. Pri tem so bili po navedbah virov pri EU mnenja, da je trgovina močan instrument, ki ustvarja delovna mesta in rast ter da je treba pozitivno komunicirati o tej dodani vrednosti. Trgovino je treba uporabiti za podporo naši blaginji, pa tudi za spodbujanje naših temeljnih načel ter družbenih in okoljskih vrednot, so menili.

Evropsko komisijo so še pozvali, naj preuči delovanje trgov plina in elektrike ter sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS) ob pomoči Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (Esma). Komisija bo nato ocenila, ali določeno vedenje na trgu zahteva nadaljnjo regulacijo.

Pristojni ministri za energijo bodo na izrednem zasedanju 26. oktobra v Luxembourgu na podlagi danes sprejetih usmeritev nadaljevali razpravo na tem področju, so še zapisali. Voditelji sedemindvajseterice se bodo k temu vprašanju znova vrnili na decembrskem srečanju.

Razprava ja trajala dlje od pričakovanja. Neuradno naj bi češki premier Andrej Babiš nasprotoval sprejetju sklepov, v kolikor v njih ne bo omembe sistema EU ETS.