Po noveli bo NPU notranjeorganizacijska enota Uprave kriminalistične policije, enota in direktor urada pa bosta podrejena direktorju Uprave kriminalistične policije. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je sicer v torek dejal, da je v noveli jasno zapisano, da je NPU popolnoma avtonomen pri odkrivanju in preiskavi kaznivih dejanj, je pa popravljena "samopostrežba" glede izbire, katere primere bo NPU preiskoval. Z novelo se tako določa način in postopke priprave kataloga tistih kaznivih dejanj, ki jih NPU mora preiskovati, pred tem pa ga morata potrdili direktor kriminalistične policije in generalni direktor policije.

Druga novost je, da policisti v času delovnega razmerja ne smejo biti člani politične stranke in ne smejo opravljati funkcije nepoklicnega župana, podžupana ali občinskega svetnika.

Med novostmi je tudi to, da se v primeru vnovične zaposlitve nekdanjega policista v policiji daje možnost imenovanja v isto stopnjo naziva in uvrstitev v isti plačni razred, v katerega je sodil pred prenehanjem delovnega razmerja v policiji. Z zakonom se ureja tudi omejitev stavke policistov ob naravnih in drugih nesrečah, v krizi, vojnem ali izrednem stanju.

Ureja pa tudi varnostno preverjanje ponudnikov, strank in oseb za opravljanje dela za policijo ter natančneje določa organizacijo pomožne policije.

V večjem delu opozicije so nasprotovali predlaganim rešitvam v noveli, saj da bo lahko po spremembi zakona minister za notranje zadeve usmerjal policijske preiskave. Novela bo tako povzročila dokončno politično podreditev NPU, da ta ne bo več avtonomen pri preiskovanju kaznivih dejanj, ter dokončen politični prevzem policije in čistko v njej, trdijo v opoziciji.