Novi pogoji
Podjetje Sonce energija je v dopisu navajalo, da naj bi nove cene dosegale šest- do sedemkratnik pogodbenih cen, potrebna zavarovalna kritja pa 2,5-kratnik. 

Podražitev električne energije na svetovnih trgih se tako ali drugače kaže tudi pri nas. Večina ponudnikov sicer zagotavlja, da ima sklenjene dolgoročne pogodbe, ki jim zagotavljajo nizke cene še daljše časovno obdobje, nekateri, kot je na primer Petrol, pa so se očitno ujeli v zanko špekulacij in bodo trenutno nihanje cen prenesli na svoje naročnike. Petrol je bil prvi, ki je priznal, da bodo uporabniki prejeli višje račune, in ob tem malce nerodno komuniciral, da se bo električna energija podražila za kar 30 odstotkov. Kasneje so razložili, da je struktura končnega zneska na položnici odvisna še od številnih drugih postavk in da bo znesek plačila na koncu dejansko višji le za sedem do deset odstotkov.

Nenavaden poziv Janeza Janše

Odjemalci Petrola pa so opazili, da je iz njihove ponudbe izginila tudi možnost znižanja računa z unovčitvijo zlatih točk. Tovrstna ugodnost je bila pri naročnikih zelo priljubljena, saj se je vrednost računa lahko znižala za kar četrtino. A že v nekaj dneh se je možnost znižanja vrnila, špekuliramo lahko, da zaradi velikega odliva odjemalcev, h kateremu je, kot kaže, pripomogel nenavaden poziv predsednika vlade Janeza Janše, ki je dejal, da je Petrol cene zvišal neupravičeno in naj si odjemalci poiščejo novega dobavitelja. Glede na to, da je država še vedno posredno in neposredno lastnica vsaj tretjine skupine Petrol, je tak poziv težko razumeti.

Odpovedi pogodb čez noč

elektrika
Shutterstock
Številni odjemalci so se čez noč znašli pred izklopom elektrike.

Petrol je o napovedani podražitvi v skladu s pravili obvestil svoje odjemalce in jim omogočil tudi prekinitev pogodbe. V izbor novega ponudnika praktično čez noč pa so bili prisiljeni odjemalci podjetja Elektro prodaja E.U. To podjetje je svoje naročnike z dopisom obvestilo, da »zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ter nepričakovanih okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti«, odpoveduje pogodbo o dobavi električne energije in da si morajo odjemalci v zgolj treh dneh poiskati drugega dobavitelja. Če ponudnika električne energije uporabniki ne bi zamenjali, jim je grozil odklop iz omrežja. »V kolikor v treh dneh ne boste uspeli zamenjati dobavitelja, bomo primorani za merilna mesta, navedena v pogodbi, podati zahtevo za odklop distribucijskemu operaterju,« so v dopis zapisali pri podjetju  Elektro prodaja E.U. Podoben dopis je nekajsvojim uporabnikom poslalo tudi podjetje Sonce energija, ki pa je nato našlo rešitev in preklicalo obvestilo o prekinitvi pogodbe.

Poraženci in zmagovalci

Na podjetji smo poklicali za pojasnila, a se nam na javno dostopne številke ni javil nihče. Zanimivo je, da obe podjetji tržita električno energijo iz obnovljivih virov in da kljub temu, da pogodbe prekinjata, na spletnih straneh še vedno ponujata sklenitev naročniških razmerij. Glede na naše podatke odjemalci sicer z iskanjem novih dobaviteljev električne energije nimajo težav in je mogoče prehod opraviti hitro in preprosto. Glede na neuradne informacije naj bi bili veliki zmagovalci preoblikovanja trga, ki se dogaja zaradi izrednih razmer, v podjetju GEN-I, kamor naj bi se zatekla večina »prebežnikov« in »izgnancev«.

Prekratek odpovedni rok

Na prekinitve pogodb se je že odzvala Agencija za energijo, kjer poudarjajo, da je mogoče menjavo ponudnika opraviti hitro in preprosto ter da za tiste, ki v določenem roku ne bi našli novega ponudnika, lahko poskrbi sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO), da pa le-ta zagotavlja električno energijo po znatno višjih cenah kot ostali ponudniki. Ob tem agencija izraža pričakovanje, da bodo uporabniki ob prekinitvi pogodbe deležni dovolj dolgega odpovednega roka, da bodo lahko nadomestili ponudnika električne energije. Kot so nam sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije, konkretnih primerov v zvezi z odpovedjo pogodbe o dobavi električne energije niso obravnavali, da pa je odpovedni rok tri dni za gospodinjske odjemalce vsekakor neprimeren.

Upravičena prekinitev?

Podjetje Elektro prodaja E.U. se ob prekinitvi sklicuje na splošne pogodbene pogoje in na Obligacijski zakonik, ki resda v svojem 112. členu določa, da je pogodbo mogoče razvezati, če se po sklenitvi pogodbe okoliščine spremenijo do te mere, da ena od strank ne more uresničiti namena pogodbe. A hkrati zakonik pravi, da to ne velja, če bi se takim okoliščinam dalo izogniti ali jih predvideti. Čeprav podjetje v odpovednih dopisih zatrjuje, da se sedanjih razmer na globalnih trgih ni dalo preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti, pa bi v primeru, da bi jih kateri od odjemalcev zvlekel na sodišče, morali razložiti, zakaj ostali ponudniki še vedno lahko izpolnjujejo zaveze iz pogodb Elektro prodaja E.U. pa ne.