Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) pogovora med ministrom Andrejem Vizjakom s podjetnikom Bojanom Petanom zaradi časovne oddaljenosti v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi ne more več obravnavati. Morala pa bi ga obravnavati vlada, ki je sprejela etični kodeks funkcionarjev, so sporočili iz komisije.

Kot so pojasnili, ravnanje takratnega ministra za gospodarstvo Vizjaka, ki je danes minister za okolje in prostor, kot je prikazano v objavljenem prispevku, terja odziv. "Če so objavljeni posnetki pristni, je takšno ravnanje javnega funkcionarja absolutno nesprejemljivo," so poudarili.

Kakršnokoli napeljevanje h kršitvi zakonskih določb ali drugih veljavnih pravnih aktov je za javnega funkcionarja nedopustno, so zapisali. Od najvišjih funkcionarjev se namreč ne pričakuje le zakonito in odgovorno ravnanje, temveč tudi ravnanje, ki je zgled delovanja javnega sektorja in zgled vsem državljanom.

Neetično ali nezakonito vplivanje na poslovanje gospodarskih družb oz. upravljanje z njimi lahko po njihovem predstavlja prekoračenje pooblastil in pristojnosti ter poseganje v pristojnosti drugih subjektov. Takšna ravnanja KPK v skladu s svojimi pristojnostmi obravnava v okviru instituta kršitve integritete.

Komisija, ki vrsto let spremlja upravljanje kapitalskih naložb države in pri tem zagovarja najvišjo stopnjo transparentnosti, obžaluje, da osebe, ki razpolagajo s posnetki ali podatki, ki kažejo na kršitve zakonov, teh ne predložijo pristojnim organom ali javnosti takoj oz. v okviru rokov, v katerih pristojne institucije lahko takšno ravnanje tudi obravnavamo.

"Osebna integriteta najvišjih nosilcev javnih pooblastil je ključna za učinkovito delovanje države v javnem interesu in v dobro vseh državljanov. Pomembno vlogo pri krepitvi integritete in pravne države ter preprečevanju korupcije pa ima tudi integriteta vsakega posameznika, ki lahko prispeva, da se tovrstna ravnanja pravočasno predstavijo in ustrezno obravnavajo," so ocenili.

Po njihovem bi morala ta primer obravnavati vlada v skladu z njeno zavezo, ki jo je dala, ko je sprejela etični kodeks funkcionarjev v vladi in ministrstvih. "V njem so se namreč vlada oz. njeni člani zavezali številnim standardom ravnanja, katerih namen je krepiti lastno integriteto in zaupanje javnosti vanjo ter dajati zgled zaposlenim v javnem sektorju kot tudi širši javnosti," so zapisali.

Pop TV je v ponedeljek objavil domnevno 14 let star posnetek, na katerem naj bi Vizjak podjetniku Petanu predlagal, kako se izogniti plačilu davka, in mu ponujal sodelovanje države in nadzornega sveta, če bo ta pristal na njegove pogoje. Vizjak je objavljeni posnetek označil za manipulacijo oz. za prirejeno zvočno kompozicijo z namenom, da se ga diskreditira.