Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch je v svojem nagovoru izpostavila, da je urad razpisal ta nagradni natečaj prav z željo, da bi bila misel, še posebno pri mlajših generacijah, na naše Slovence v zamejstvu in po svetu kar najbolj živa, predvsem pa aktivna. »S tem smo želeli spodbuditi njihov premislek o stvarnostih, s katerimi se na tak ali drugačen način srečujejo naši rojaki, živeči zunaj matične domovine. S tem smo želeli poglobiti zavedanje mladih o tem, da se rod Slovencev ne konča na državni meji, temveč sega daleč onkraj nje, pa tudi opozoriti, da je ohranjanje narodne identitete zunaj domovine izziv, na katerega vsaka generacija odgovarja na svojevrsten način, vendar v povezanosti z matično domovino,« je povedala ministrica in iz srca čestitala vsem letošnjim nagrajencem.

Prisotne je pozdravil tudi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. V okviru slovesnosti so prisotni nagrajenci na kratko predstavili svoja nagrajena dela.

Prejemnik nagrade za najboljša diplomska/magistrska/doktorska dela s področja Slovencev v izseljenstvu je bil Jaka Zapečnik. V svoji magistrski nalogi je raziskoval slovensko ameriško skupnost v Clevelandu po letu 1991. Kot zanimivost je izpostavil podatek, kako pogosto se Slovenci v Ameriki pri popisovanju prebivalstva opredeljujejo kot Slovenci (leta 1991 je bilo takih 100.000, leta 2000 150.000, leta 2010 pa jih je ob popisu vpisalo, da so Slovenci, kar 175.000).