V Sloveniji s prostovoljnimi prehranskimi zavezami že spodbujamo k uporabi kakovostne hrane, ki je lokalno pridelana in s transportom ne povzroča dodatnih vplivov na okolje. Podjetja si prizadevajo za dolgoročne pogodbene poslovne odnose in oblikovanje močnih agroživilskih verig, ki so odpornejše v krizah. Dober primer sodelovanja je shema Izbrana kakovost Slovenije, ki je povezala sektorje mesa, mleka in sadja od proizvajalca do trgovine.

Tako imamo v Sloveniji 291 kmetijskih podjetij, ki zaposlujejo skoraj 1.900 zaposlenih in letno ustvarijo okoli 200 milijonov evrov prihodkov. V živilsko-predelovalni industriji v Sloveniji deluje 772 podjetij, ki zaposlujejo 14.500 zaposlenih in letno ustvarjajo preko 2, 2 milijardi evrov prihodkov. Na področju proizvodnje pijač deluje 108 podjetij, ki zaposlujejo preko 1.230 zaposlenih.

V Evropi je bil letos sprejet Kodeks ravnanja EU o odgovornih poslovnih in trženjskih praksah v verigi oskrbe s hrano, ki spodbuja proizvajalska združenja in podjetja k odgovornemu trajnostnemu ravnanju. Kodeks služi kot pomoč pri prehodu k trajnejšim prehranskim sistemom in naslavlja izzive s področja podnebnih sprememb, degradacije okolja, izgube biotske raznovrstnosti, slabe prehranjenosti in povečanja nenalezljivih bolezni.

Živilska podjetja se zavedajo svojega vpliva na potrošnike, zato želijo z informiranjem in izboljšanjem hranilne sestave živil prispevati k bolj zdravemu življenjskemu slogu slovenskega potrošnika. V Sloveniji je GZS – Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij že leta 2015 začela s podpisom prostovoljnih prehranskih zavez odgovornosti proizvajalcev.

Dr. Tatjana Zagorc, direktorica GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij ob svetovnem dnevu hrane poudari: »Naša dejanja so naša prihodnost in tega se na GZS Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij še posebej zavedamo. Tako smo podjetja že leta 2015 spodbudili k podpisu zavez odgovornosti za zmanjšanje sladkorja v brezalkoholnih pijačah. Podjetja s sektorjev mleka in mlečnih izdelkov, brezalkoholnih pijač in kruha ter pekovskih izdelkov so se prostovoljno zavezala, da bodo v jasno določenem času zmanjšala vsebnost teh snovi v svojih izdelkih in merljivi rezultati so že tu.«