Mestna občina Velenje je zaradi zdravstvene krize, ki je zaradi zaprtja gostinskih lokalov in zastoja različnih dejavnosti povzročila velik izpad prihodkov, prisluhnila najemnikom poslovnih prostorov v lasti občine. Tako je sklenila plačila najemnine oprostiti 14 najemnikov in sedem podnajemnikov.

V sklopu enega izmed ukrepov v podporo gospodarstvu za blažitev posledic vpliva epidemije so na podlagi zakona o interventnih ukrepih oprostili plačila najemnine omenjene podjetnike v skupini višini 23.485 evrov, so sporočili z velenjske občine.

Upravičenci, ki jim je bilo v času od 19. oktobra lani do 15. junija letos opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali bistveno oteženo, so morali izpolnjevati določene pogoje, predpisane z zakonom o interventnih ukrepih. Zakon najemnikom poslovnih stavb in poslovnih prostorov, ki so v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, omogoča pomoč z namenom omilitve posledic drugega vala epidemije, med drugim tudi oprostitev najemnine.

Postopek in način odločanja ter zahtevana dokumentacija so bili določeni s pravilnikom o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnine zaradi omilitev posledic drugega vala epidemije. Občina je po obravnavi vlog 14 najemnikov oprostila plačila najemnine zaradi drugega vala epidemije v višini 20.684 evrov in sedmim podnajemnikom, ki imajo poslovne prostore v Saša inkubatorju, v višini 2801 evro.