»Pozvali so nas k novim pogovorom in pogajanjem. Kaj to pomeni, mi ni jasno. Dokument smo predali pravnikom, da ga preučijo,« je pismo iz Teša in HSE za lokalni časnik komentiral velenjski župan Peter Dermol.

Na vprašanje glede trenutne finančne slike v Tešu odgovarjajo, da termoelektrarna ni v kratkoročnih likvidnostnih težavah. »Smo pa na morebitne tovrstne težave pristojne organe začeli pravočasno opozarjati, ker bi se v primeru nadaljevanja tako negativnih gibanj tržnih cen emisijskih kuponov in njihovega razmerja do prodajnih cen električne energije likvidnostne težave v Tešu lahko pojavile že v naslednjem letu,« pojasnjujejo. Ob tem dodajajo, da je želja Teša in tudi krovne družbe HSE, da bi tudi v prihodnje ohranili energetsko lokacijo v Šoštanju.

»Od pogodbe smo odstopili iz utemeljenih razlogov, in sicer zaradi spremenjenih okoliščin, ki so nastale po sklenitvi pogodbe aprila 2017. Razlog za odstop je intenzivna, nenadna in nad pričakovanji visoka rast cen emisijskih kuponov. Gre za okoliščine, ki jih v Tešu nismo mogli predvideti in ki znatno otežujejo izpolnitev pogodbe,« so odločitev pojasnili v šoštanjski termoelektrarni. Kot so še zapisali, se je cena emisijskih kuponov lani zvišala za več kot sto odstotkov, a znižanja za prihodnjih pet let strokovnjaki ne napovedujejo. Pričakujemo lahko kvečjemu nadaljnjo rast cene. »Ker cene na trgu električne energije ne sledijo rasti cen emisijskih kuponov, obveznosti pogodbenih strank niso več enakovredne. Nepravično bi bilo pogodbo ohraniti takšno, kot je trenutno v veljavi,« so še pojasnili v Tešu, kjer poudarjajo, da so od pogodbe odstopili skladno s pogodbenimi določili. Komunalno podjetje Velenje so pozvali k sklenitvi nove pogodbe o prodaji in nakupu toplotne energije ter sistemske vode, ki bi lahko v luči spremenjenih okoliščin nadomestila odpovedano pogodbo.

Uporabniki ne bodo ostali brez ogrevanja

V pogodbi, ki sta jo aprila 2017 sklenila Teš in velenjsko komunalno podjetje, je predviden desetletni odpovedni rok. »Predčasen ali enostranski odstop od pogodbe pred potekom desetletnega obdobja torej ni možen,« pojasnjujejo na velenjski občini in zagotavljajo, da se v tem obdobju nikakor ne more in ne sme zgoditi, da bi bilo ogrevanje kakorkoli onemogočeno. »V desetih letih bomo lokalne skupnosti s Komunalnim podjetjem Velenje uspele v celoti nadomestiti toplotni vir,« še zagotavljajo.

Kot zagotavlja velenjski župan, nekaj rešitev za začetek preobrazbe sistema ogrevanja imajo. »Z močnim konzorcijem bomo poskušali uresničiti projekt visokonapetostnih kotlov, pri katerem bi iz presežka električne energije v elektroenergetskem sistemu ogrevali vodo in jo tako zagotavljali končnim odjemalcem.«

Komunalno podjetje Velenje je pred dnevi tudi že objavilo povabilo zainteresiranim gospodarskim subjektom za sodelovanje v strokovnem dialogu, katerega namen je neformalna izmenjava strokovnih mnenj za namen priprave ustrezne razpisne dokumentacije in izvedbe javnega naročila.

V Velenju so tudi že izrazili zanimanje za uvedbo monosežiga oziroma kurjenja odpadnega komunalnega blata. Ali je tovrstno pridobivanje energije primerno, bo pokazala študija, ki naj bi jo izvedli. »Raziskujemo tudi druge potencialne vire, kot je geotermalna biomasa. Rešitve so odvisne tudi od tehnološkega napredka,« je še povedal župan Peter Dermol. 

To ni pot pravičnega prehoda

Župan je ob tem dejal, da ga poteze, kot je bila napoved o odpovedi pogodbe, skrbijo. »Takšne nenadne in enostranske odločitve so v času, ko se celotna dolina sooča z izjemno zahtevnim procesom prestrukturiranja, družbeno zelo neodgovorne. Zagotovo po nepotrebnem v javnosti širijo dodatno napetost, nezaupanje in nezadovoljstvo,« je kritičen velenjski župan, ki je prepričan, da je ta poteza Teša in HSE že del predvolilne kampanje. »Če bo prestrukturiranje talec volilne kampanje, potem se nam vsem skupaj slabo piše. Če bomo vsi delali z dobrimi nameni za našo regijo in celo državo, pa izzive lahko premagamo.«