V Splošni bolnišnici (SB) Ptuj so se razdeljevali razmeroma skromni dodatki za delo v nevarnih razmerah ob epidemiji; pri tem opozarjamo, da v podatke niso zajeti dodatki za neposredno delo s pacienti, na katere še čakamo. Ko bomo prejeli tudi te informacije, bodo številke verjetno primerno višje.

Najvišji znesek, 1683 evrov, je v treh mesecih, za katere smo prosili za podatke, prejel zdravnik specializant. S tem je presegel zdravnike specialiste, predstojniki oddelkov pa v tveganih razmerah očitno niso delali.

Zdravniki ptujske bolnišnice so namreč prejemali dodatke, kakršne so drugod prejemale diplomirane medicinske sestre. Njihovi prejemki so se gibali med 200 in 1300 evri, pri čemer je večina prejemala zneske na spodnjem robu, torej od 200 do 600 evrov. Povprečno so tako zdravniki prejemali dodatek v višini 355 evrov.

Primerno nižji so bili seveda prejemki medicinskih sester in podpornega osebja. Čistilke pa dodatka za delo v rizičnih razmerah sploh niso prejemale. Razlog je v tem, da je SB Ptuj storitve čiščenja prenesla na zunanjega izvajalca Aktiva čiščenje, beremo v njenem poslovnem poročilu.

Medicinske sestre z majhnimi zneski

Srednje medicinske sestre so medtem prejemale dodatke v višini od sedem do 248 evrov, povprečno so prejemale po 87 evrov dodatka. Malce višje zneske so prejemale diplomirane medicinske sestre, v povprečju 215 evrov, najvišji znesek pa je dosegel 563 evrov. 

Diplomirane medicinske sestre v intenzivni terapiji, ki so bile med epidemijo med najbolj obremenjenim zdravstvenim osebjem, niso prejemale prav veliko več. Na svoj račun so dobivale med 146 in 504 evri, povprečno so prejemale po 310 evrov dodatka.

Radiološki inženirji so medtem prejemali od tri do 163 evrov, povprečno so njihovi prejemki znašali 59 evrov. Fizioterapevti so prejemali dodatek v povprečni višini 118 evrov, bolničarji negovalci pa povprečno 35 evrov.