O dogajanju okoli obalne reke Badaševica, iz katere v zadnje času veje neznosen smrad, v preteklem tednu pa je še potemnela, se dviga veliko prahu, saj so nad stanjem razumljivo močno zaskrbljeni tamkajšnji domačini na območju koprskih Olma in Semedele. Razmere se niso izboljšale niti po celovitem pregledu in temeljitemu čiščenju vkopanih jaškov na območju proge nekdanjega Tomosa ter cevi meteorne kanalizacije širšega območja. Preiskave območja in analize vzorcev tako vode kot zraka še vedno potekajo, po prvih ugotovitvah pa do onesnaženja reke ni prišlo.

Pristojni so razlog za smrad in nenavadno obarvanost reke našli v razkroju biološkega materiala na dnu struge, ki je posledica preobremenjenosti z organskimi snovmi in pomanjkanja kisika v vodi zlasti zaradi nizkega vodostaja in pomanjkanja padavin. Na zadevo na drugi strani z nekoliko bolj sumničavimi očmi gledajo v civilni iniciativi Za Koper, kjer menijo, da pristojni dejansko sanje prikrivajo. Poročali smo že, da naj bi po njihovih navedbah koprski gasilci na območju izmerili zaskrbljujočo raven vodikovega sulfida, ki naj bi krepko presegla mejno vrednost 10 ppm (število delcev na milijon) in se približala celo vrednosti 300 ppm, kar že predstavlja izjemno veliko nevarnost za zdravje. Govora je sicer o plinu, ki zlasti v močvirjih in kanalizaciji nastaja kot produkt bakterijske razgradnje organskih snovi v odsotnosti kisika.

Niso zaznali nevarnih snovi

Za pojasnila smo se obrnili tudi na Gasilsko brigado Koper, kjer so nam potrdili, da so prejšnji teden zaradi neprijetnega vonja in v enem primeru tudi domnevnega madeža v vodi šestkrat posredovali na različnih lokacijah ob reki Badaševici. Zatrdili so, da v okviru opravljenih meritev niso zaznali »povišanih koncentracij nevarnih snovi.«

Izpostavili so meritve 13. septembra, ko so bili prisotni pri čiščenju »vkopanih lovilcev olja in maščob padavinskih voda na območju bivše tovarne Tomos.« Meritve so izvajali tako na vstopni točki v jašek kot v samem jašku. Po njihovih navedbah do trenutka, ko je pooblaščeno podjetje začelo s čiščenjem jaškov, na nobeni lokaciji merjenja niso izmerili prisotnosti nevarnih plinov, so pa v »fazi črpanja, ko prihaja do mešanja organskih usedlin,« zaznali povišano vrednost vodikovega sulfida v samem jašku, in sicer v vrednosti 30 in ne 300 ppm. Na sami vstopni točki v jašek in bližnji okolici tega plina niso zaznali, so še zatrdili. Pojasnili so še, da je »prisotnost plinov v zaprtih sistemih, kot so kanalizacijski jaški, pričakovana, ravno zato je ključno, da pred vstopom vanj poskrbimo za varnost oseb, ki delo opravljajo. Poleg tega teh vrednosti ne gre enačiti z vrednostmi plinov v zraku.« Zaenkrat tako kaže, da lahko domačine pred neznosnim smradom odreši le sanacija, pred njo pa morda obilnejše deževje.