Kot dodajajo, vlada ni z ničemer pojasnila, zakaj so ravno državna uprava in njeni zaposleni tisti, ki morajo izpolnjevati pogoj prebolevnosti ali cepljenja (PC). "Z vidika enake obravnave je to popolnoma nesprejemljivo," so navedli sindikati.

Spomnimo, vlada Janeza Janše je odločila, da bodo morali vsi zaposleni v državni upravi od 1. novembra naprej izpolnjevati pogoj PC, torej se bodo morali izkazati s potrdilom o prebolelosti ali cepljenju. V konfederaciji sindikatov javnega sektorja opozarjajo, da je ustavno sodišče že večkrat ugotovilo, da vladno omejevanje človekovih pravic z odloki ni v skladu z ustavo in da je poseg v človekove pravice mogoč le z zakonom. Cilj vsake dobronamerne oblasti bi po njihovih navedbah moral biti čim bolj učinkovita zamejitev širjenja virusa in zaščita najranljivejših družbenih skupin.

Razširjenost virusa oziroma okuženost ljudi pa se lahko ugotavlja edino s testiranjem, pojasnjujejo v v konfederaciji, kjer se zato sprašujejo, "zakaj vlada za zaposlene v organih državne uprave ukinja edino metodo za ugotavljanje okuženosti". Po oceni sindikatov bi moralo biti testiranje široko dostopno in brezplačno.

Poudarjajo, da zaupajo znanosti in strokovnim argumentom, zato podpirajo cepljenje kot najučinkovitejšo metodo za omejitev covida-19. "Vendar bo v situaciji, ko velika večina prebivalstva ne zaupa vladi zaradi njenega avtoritarnega komuniciranja, zavajanja in arogantnega odnosa do ljudi, prisila prinesla le nasprotne učinke - gnev, strah, nasprotovanje ljudi in še več nezaupanja," so prepričani.

Nejasno in nelogično

Ob tem v Pergamu opominjajo, da odlok velja do njegove morebitne razveljavitve ali odprave, in dodajajo, da bi morebitno izvajanje odloka v smeri trajnih sprememb v delovno pravnem položaju delavcev povzročilo nepopravljivo škodo.

V Pergamu pa menijo, da je bila sprememba pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja (PCT) v PC za državno upravo sprejeta nepremišljeno, način uveljavljanja tega pogoja pa je nejasen in nelogičen. Prepričani so, da uvedba pogoja zgolj PC za državno upravo povsem po nepotrebnem vnaša veliko nemira in nezadovoljstva med velik del ne le zaposlenih v državni upravi, temveč tudi širše, hkrati pa spravlja v stisko tako delavce kot tudi delodajalce oziroma njihove predstojnike. "Tudi zato, ker o uvedenih ukrepih ni bilo izvedeno nobeno posvetovanje s sindikati oziroma pridobljeno njihovo mnenje," so opozorili.

Kljub temu, da v Pergamu sistem PCT vsebinsko podpirajo in so se tudi med prvimi odzvali na poziv vladnega urada za komuniciranje v kampanji za promocijo cepljenja, pa v današnjem sporočilu za javnost opozarjajo na dejstvo, da imajo nekatere določbe vladnega odloka skrajno šibke pravne podlage.

Zaradi tega so delavci in delodajalci po njihovi oceni izpostavljeni izjemnim pravnim tveganjem, ki so povezana z izvajanjem omenjenega odloka. "Povsem nerazumljivo je, da vlada v enem letu in pol ni uspela zagotoviti ustreznih pravnih podlag za sprejemanje ukrepov za omejevanje epidemije, ki bi hkrati upoštevale načelo delitve oblasti in omejevale arbitrarne odločitve. V primeru ukrepov, ki posredno ali neposredno posegajo v pravice državljanov, delavcev, bi morala vlada posebno skrb nameniti zakonitosti, v prvi vrsti z zagotovitvijo ustreznih pravnih podlag za svoje odločitve oziroma ukrepe," so dodali.

Enako v policijskih sindikatih

V Sindikatu policistov Slovenije so glede na to, da današnji sestanek s predstavniki ministrstva za notranje zadeve ni prinesel rešitve glede izvajanja pogoja PCT v policiji, priseljeni sprožiti ustrezne postopke in pravna sredstva, so sporočili iz sindikata. Vsem članom, ki jim je bila kršena pravica do dela in želijo sodelovati kot pobudnik pred ustavnim sodiščem, bo sindikat zagotovil pogodbenega odvetnika, ki bo vložil skupinsko ustavno presojo ali ustavno pritožbo. Odvetnik bo tudi podal zahtevo za zadržanje odlokov do končne odločitve ustavnega sodišča.

Policijski sindikat Slovenije bo odlok o izpolnjevanju pogoja PCT poslal v preučitev pooblaščeni pravni pisarni z namenom, da se preuči možnost za podajo pobude za presojo ustavnosti in zakonitosti, predvsem v delu, ki se nanaša na pogoj prebolevnosti ali cepljenja, in na nerazumno diskriminatorno obravnavo zaposlenih v državni upravi, saj doslej zdravstvena stroka še ni ugotovila, da virus izbira "gostitelje" po vrsti in dejavnosti dela, so sporočili iz sindikata.