Minister za zdravje Janez Poklukar bi moral imeti najbolj naporno in odgovorno službo v aktualni vladi. Njegov resor namreč pestijo številne težave. Poleg težav s počasnim cepljenjem proti covidu-19 smo v zdravstvu priča rekordnim čakalnim vrstam, pred nami pa je četrti val epidemije. Kljub temu Poklukar, sicer oče petih otrok, najde dovolj časa za dodatno delo, ki mu prinaša visok dodatni zaslužek. In to z delom v javnih zavodih, ki jim je kot minister nadrejen.

Prvo pogodbo, ki mu omogoča dodatno delo, je Poklukar podpisal z direktorjem Splošne bolnišnice Jesenice Markom Toplakom konec aprila letos. Drugo pogodbo je Poklukar z UKC Ljubljana sklenil 30. junija letos.

Poklukar je v zadnjih mesecih kot minister sklenil dve pogodbi o dopolnilnem delu. Eno z Univerzitetnim kliničnim centrom (UKC) Ljubljana, ki ga je vodil pred prevzemom ministrske funkcije, in drugo s Splošno bolnišnico Jesenice, kjer je bil zaposlen pred prihodom v Ljubljano. Tam kot diplomirana medicinska sestra dela tudi njegova soproga. Poleg rednega ministrskega dela Poklukar kot zdravnik specialist na teden opravi še osem ur dodatnega dela, v vsaki bolnišnici po štiri ure.

Poklukarjeva ministrska plača znaša okoli 5500 evrov bruto, za maj pa je prejel še za 872 evrov drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Koliko je Poklukar do zdaj zaslužil z dodatnim delom, v Ljubljani in na Jesenicah ne razkrivajo, ker še niso zaključili obračunov plač. Po informacijah Necenzurirano.si je Poklukar delal tudi v nočnih urah in ob koncu tedna, za kar zdravniki dobivajo največ dodatkov na redno delo. Višina plačila je stvar dogovora z vodstvom. Eno dežurstvo ob koncu tedna lahko posameznemu zdravniku prinese tudi do 1000 evrov bruto plačila. 

Kdo je podpisal pogodbo z ministrom

Prvo pogodbo, ki mu omogoča dodatno delo, je Poklukar podpisal z direktorjem Splošne bolnišnice Jesenice Markom Toplakom, ki je bil na to funkcijo imenovan lani poleti, sicer pa je tudi član SDS. Sklenjena je bila konec aprila letos, skoraj dva meseca po tem, ko je Poklukar postal minister. V jeseniški bolnišnici so pojasnili, da je Poklukar pri njih julija delal 16 ur kot zdravnik v ambulanti in na oddelku. Pred tem ni opravljal dela. Po informacijah Necenzurirano.si je bil nazadnje tam v soboto, 24. julija.

Drugo pogodbo je Poklukar z UKC Ljubljana sklenil 30. junija letos. V tem primeru je ni podpisal vršilec dolžnosti generalnega direktorja Jože Golobič, temveč njegova pomočnica za pravne in kadrovske zadeve Petra Mrhar Slak, ki jo je na UKC Ljubljana pripeljal prav Poklukar. V UKC Ljubljana so pojasnili, da je Poklukar pri njih delal prejšnji petek, 30. julija, ko je bil del popoldanske izmene, in sicer je tam preživel pet ur. V istem dnevu je bil kot minister na obisku v murskosoboški bolnišnici.

Z vprašanji so se novinarji Necenzurirano.si v ponedeljek obrnili tudi na Poklukarja. Med drugim jih je zanimalo, koliko denarja bo prejel za delo v UKC Ljubljana in SB Jesenice ter ali mu obveznosti ministra dopuščajo delo v drugih institucijah. »Delo opravlja v popoldanskih oziroma nočnih urah,« so odgovorili na ministrstvu za zdravje.

Dodatno so pojasnili, da mora Poklukar kot zdravnik specialist delati zato, da ohrani veljavno zdravniško licenco, ki jih zdravnikom za obdobje sedmih let podeljuje Zdravniška zbornica Slovenije. Po njenih pravilih mora zdravnik poleg zadostnega števila kreditnih točk izpolnjevati tudi pogoj, da je »v iztekajočem se licenčnem obdobju opravljal zdravniško službo na strokovnem področju, za katerega mu je bila podeljena licenca«. Zakaj v primeru ministra niso naredili izjeme, ni jasno. Zdravniško zbornico sicer vodi dr. Bojana Beović. Ta je, odkar je minister Poklukar, ostala brez mesta v strokovni svetovalni skupini za covid-19, ki vladi predlaga ukrepe v boju proti virusu.

KPK: Izogibati se mora konfliktu interesov

S postopki za sklenitev pogodb o dopolnilnem delu se je Poklukar začel ukvarjati že kmalu po zasedbi funkcije. Iz odločbe Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) je razvidno, da je za dovoljenje zaprosil 15. marca, tri tedne po zasedbi funkcije. To je bilo že v času, ko se je začenjal tretji val ter spet povečevalo število okužb in hospitalizacij. Dovoljenje so mu dali 8. aprila.

V vlogi za KPK je Poklukar zatrdil, da bo dopolnilno delo opravljal zunaj delovnega časa, »pri čemer ne bo niti formalno niti neformalno sodeloval pri poslovodenju v javnih zavodih, v katerih bo opravljal delo«. Zagotovil je tudi, da se bo kot minister izključil iz vseh postopkov, ki se neposredno nanašajo na jeseniško bolnišnico in UKC Ljubljana. Protikorupcijska komisija mu je namreč naložila, da se je dolžan izločiti iz slehernega odločanja o teh dveh bolnišnicah. 

Pa je v praksi to sploh mogoče? Ministrstvo za zdravje je najvišji organ zdravstvene politike. Je tisto ministrstvo, ki predlaga vladi v imenovanje člane sveta obeh bolnišnic, ki nadzorujejo njihovo poslovanje. UKC Ljubljana je kot največja bolnišnica najgloblje v rdečih številkah, njeno financiranje in vsi dodatni programi pa so odvisni prav od zdravstvenega ministrstva, ki ga vodi Poklukar.

Novo bolnišnico bi zgradil v Radovljici

Za zdaj ima tudi glavno besedo pri tem, kje bo stala nova gorenjska regijska bolnišnica. Njena ocenjena vrednost je 300 milijonov evrov, po mnenju stroke bi morala imeti okoli 500 bolniških postelj. Že leta 2018 je Poklukar govoril o nujnosti gradnje regijske bolnišnice, ko je postal minister, pa je kot najprimernejšo lokacijo podprl Radovljico. V jeseniški občini, kjer je zdaj sedež največje bolnišnice na Gorenjskem, so zaradi tega na nogah.

Konec julija se je kot minister podpisal pod 65 milijonov evrov vreden nacionalni razpis za skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu. Na razpis se bosta prijavili tudi obe bolnišnici, za kateri dela Poklukar. Formalno se bo zagotovo izločil iz odločanja o dodelitvi dodatnih sredstev oziroma izboru izvajalcev, ki bodo krajšali čakalne vrste. Vendar je težko verjeti, da v ozadju ne bo soodločal o tem, koliko in komu bo šel dodatni proračunski denar. 

Na KPK so soglašali s Poklukarjevim dodatnim delom tudi zato, ker naj dodatnega dohodka ne bi ustvarjal z delom za organ, v katerem opravlja funkcijo ministra, temveč z delom za javne zavode. Vendar so na KPK spregledali, da finančne vire za delovanje bolnišnic zagotavlja tudi proračun.

Konec aprila dobil še soglasje vlade

Na KPK so tudi opozorili, da bo moral Poklukar paziti, da njegovo dodatno delo ne bo vplivalo na opravljanje funkcije ministra. Tako bi morala vlada kot delodajalec oceniti, ali lahko Poklukar opravlja še dodatno delo zdravnika na področju internistike in kardiologije. S tem očitno ni imela težav, saj je 26. aprila dobil tudi njeno soglasje.

Če je v Šarčevi vladi dodatno delo opravljalo kar pet ministrov, je KPK v času aktualne Janševe vlade trem poklicnim funkcionarjem izdala dovoljenje za opravljanje druge dejavnosti. Vsi trije prihajajo z ministrstva za zdravje. Poleg Poklukarja sta dovoljenje dobila še državna sekretarja Alenka Forte in Franc Vindišar. Fortejeva ga je prejela v začetku februarja za opravljanje dela zdravnice internistke in gastroenterologije v zasebnem medicinskem centru Heliks. Vindišar pa ga je dobil sredi aprila za delo na področju splošne travmatologije in splošne kirurgije v Splošni bolnišnici Celje. Tam je bil prej strokovni direktor, a se je po naših informacijah poslovil zaradi nesoglasij z direktorico Margareto Guček Zakošek. Ključne osebe, ki krojijo našo zdravstveno politiko, torej sredi največje zdravstvene krize najdejo čas tudi za dodatno delo.