Sodobna družba in združenja v njej so praviloma demokratična. V praksi to pomeni, da moč sprejemanja sklepov in njihovega žigosanja izhaja iz volitev. Članstvo izvoli svoje delegate, ti na odborih sprejemajo odločitve in volijo predsedujočega, v katerega poverijo moč vodenja sej, oblikovanja sklepov in avtoriteto žiga.

sindikat vir
Sindikat VIR
V sindikatu zaradi oblastnih posegov ZSSS razmišljajo o radikalnejših potezah. Neuradno se govori o odcepu.

Naslednji pomemben korak je, da tako izvoljeno osebo prepoznajo soležniki – na ravni suverenih držav so to ostale suverene države, znotraj države so to institucije pravnega reda in širša združenja.

Jakopič: Zaradi neaktivnosti so me predlagali kot sekretarko

sonja barl
ZSSS
S Sonjo Barl smo govorili po telefonu, vendar ni želela dajati izjav dokler zadeva ne dobi sodnega epiloga.

»Predsedniki sindikata VIR so se letos pozno spomladi obrnili name, ker so po skoraj letu dni od mojega odstopa 31. avgusta 2020 dokončno prišli do zaključka, da v kolikor ne bodo resno zastavili novega vodenja sindikata VIR na način, da se zamenja Sonjo Barl, Matejko Žekš in Bojana Ravnikarja, ki so dejansko 'ugrabili' sindikat VIR za lastne interese, da tak sindikat ni več nekaj, v kar lahko verjamejo,« nam je pojasnila Ana Jakopič, trenutno izvoljena, a še ne povsem legalno prepoznana sekretarka Sindikata Vzgoje, izobraževanja in raziskovalne dejavnosti (sindikat VIR).

»Namreč plačevanje članarine sindikatu, za katerega vodstvo niti ne ve, ali je zakonito tam, ki nič ne dela in ki jim ne nudi pomoči, ki in ko jo potrebujejo, je v nasprotju z vsem, v kar verjamejo,« dodaja Jakopičeva.

V Sindikatu VIR, ki je član Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), je namreč prišlo do sila nenavadnih postopkov iskanja novega vodstva. Kot smo izvedeli in se prepričali iz dokumentacije, je bil v začetku junija povsem zakonito in v skladu s pravili sklican glavni odbor sindikata VIR. Kot novo predsednico sindikata so izvolili Gordano Jović in kot sekretarko po krajšem odstopu znova izvolili Ano Jakopič, določili pa so tudi datum, kdaj naj se sestane skupščina kot najvišji organ sindikata, ki bo novo vodstvo izvolila za polni petletni mandat.

Ana Jakopič
STA
Ana Jakopič, sekretarka Sindikata VIR

Jakopičevo in Jovićevo so na podlagi tega sklepa tudi vpisali v javnopravno agencijo Ajpes in jima s tem dali začasni mandat upravljanja s sindikatom.

Kdo je tukaj glavni odbor?

Del glavnega odbora Sindikata VIR je nato v dneh med napovedjo skupščine in njenim sklicem sklical drug sestanek glavnega odbora in na njem sklenil, da je bil prejšnji sestanek glavnega odbora nelegalen, tako pa je nezakonit tudi sklic skupščine sindikata VIR. Skupino teh štirih od petnajstih članov glavnega odbora je vodila Sonja Barl, prejšnja predsednica sindikata. Zgodbo na tem mestu zaradi njene kompleksnosti poenostavljamo, na tej točki poudarjamo le, da je bila Barlova vmesna predsednica po lanskem odstopu Matejke Žekš. Vodstvo naj bi bilo v tem času neaktivno in prav zato naj bi članstvo zahtevalo oblikovanje novega vodstva, ki sta ga prevzeli omenjeni Jovićeva in Jakopičeva.

Na tej seji iz sindikata izključijo člane, ki so sklicali glavni odbor, ki je potekal dva dni prej, med ostalimi Jakopičevo.

Skupščino poskušali prepovedati z odredbo sodišča

boštjan medik
STA
Generalni sekretar ZSSS, Boštjan Medik.

Matejka Žekš, čeprav je kot predsednica sindikata odstopila lani, nato članstvu še pošlje dopis, da je na Ptuju napovedana skupščina sklicana nezakonito in celo prepovedana z začasno sodno odredbo, ki jo je priložila v svojem sporočilu. Le en dan pred napovedano skupščino je namreč okrajno sodišče v Ljubljani sklenilo, da Ana Jakopič sploh ni članica sindikata VIR, pri čemer je za namen sklica skupščine ponarejala njegov žig in se lažno predstavljala kot njegova sekretarka.

Kot enega od dokazov je upnik – Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – predložil izpis z Ajpesa, ki je dokazoval, da Jakopičeva ni vpisana kot zastopnica sindikata VIR. Kako in zakaj je do tega pri Ajpesu prišlo, še preverjamo.

Jakopičeva je prek odvetnikov nato uspela, da je bila sodna prepoved zadržana vsaj za nekaj dni; tako je skupščina vseeno lahko izvedena prek interneta. Na njej je Jakopičeva dobila 15 od 25 glasov podpore, kasneje pa je dobila še tri dodatne glasove od delegatov, ki so zamudili rok za glasovanje. Jakopičeva in Jovićeva tako postaneta sekretarka oziroma predsednica sindikata VIR.

So klicali delodajalce delegatov, ki so volili na skupščini?

ZZZS in posamezniki iz sindikata VIR naj bi pred tem klicali delodajalce upornih članov glavnega odbora, ki so želeli sklicati skupščino, in jih obveščali glede dveh stvari. Ali da so njihove sindikalne ure potrošene in zato na delovnem mestu ne smejo manjkati v času, ko poteka napovedana skupščina, ali pa da preprosto niso več člani in se jih zato ne sme več obravnavati kot zaščitene sindikaliste. Takšne klice naj bi prejel tudi delodajalec Jovićeve. Klici naj bi med ostalim prihajali z vrha ZSSS, kar še preverjamo.

V sindikatu zaradi oblastnih posegov ZSSS razmišljajo o radikalnejših potezah. Neuradno se govori o odcepu. 

»Vse to očitno z vedenjem vodstva ZSSS, vsekakor pa z aktivnim ustrahovanjem zakonito izvoljene predsednice Gordane Jović prek generalnega sekretarja ZSSS Boštjana Medika, ki je s svojim delovanjem v spregi z vodstvom zavoda, v katerem je zaposlena, onemogočal njeno zakonito delovanje. Slednje je ne le proti vsem aktom tako sindikata VIR kot aktom ZSSS, ampak predstavlja tudi perverzijo pogleda dotičnega vodilnega sekretarja ZSSS na sam pojem in pomen sindikalizma. Svoboda sindikalnega delovanja pomeni, da so sindikat njegovi člani, ki ga tudi financirajo, in ne osebna vendeta Boštjana Medika, ki ga ti člani za to celo sami plačujejo,« izjavlja Jakopičeva, ki je napovedala, da bo sindikat VIR fizično zapustil prostore Dalmatinove 4, kjer se nahaja sedež ZSSS. Temu lahko sledijo še radikalnejše poteze.