»Besni smo,« so krajani anonimno povedali. Glede na stopnjo jeze je vprašanje časa, kdaj bodo anonimnost prekinili in še bolj udarili po mizi. »Če bo treba, bomo pisali tudi peticije, se obračali na vse medije in vse inšpekcije, a tudi na policijo,« pravijo. Imajo dovolj. Za kaj gre?

Gre za več različnih stvari oziroma situacij. V neposredni bližini Podgorja je tudi Mestno pokopališče Celje. Krajanov nikoli ni motilo, tudi zato ne, ker je njegova okolica že od nekdaj vzorno urejena. Cesta v Podgorje vodi mimo pokopališča. Tam so ljudje predvsem ob 1. novembru že vrsto let vajeni parkirati. Če bi bil danes 1. november, bi ljudje imeli kaj videti. Na eni strani ceste vzorno pokošeno in urejeno pokopališče, na drugi strani ceste (to zemljišče ni last pokopališča) so navoženi kupi zemlje.

»Zemljo bodo zravnali in uredili«

Gre za več ton zemlje, ki je tam odložena v več desetih kupih, ki jih že zarašča trava. Kdo to zemljo vozi tja in zakaj, se sprašujejo krajani že več tednov. Ob tem spomnijo, da ta cesta iz ene varnejših postaja vedno bolj nevarna. »Omejitev hitrosti na njej je 50 kilometrov na uro, medtem ko vozniki 'zmorejo' po njej voziti tudi do 80 kilometrov na uro. Po tej cesti hodijo otroci, sprehajalci, ob njej parkirajo obiskovalci pokopališča. Samo vprašanje časa je, kdaj se bo kaj zgodilo. Policije tu še nismo videli, da bi opravljala nadzor,« so povedali krajani, ki hkrati iščejo odgovore, od kod in kdo je ob cesto zdaj navozil toliko zemlje.

Glede na to, da je Celje leta in leta znano tudi zaradi težav z »onesnaženo zemljino«, je strah krajanov še toliko bolj razumljiv. »Zemlja, ki je nakopičena ob desni strani ceste, ki vodi iz Popovičeve ulice proti Podgorju, izvira iz struge potoka Koprivnica, ki je bil očiščen. Izvajalec zagotavlja, da bo zemljo zravnal in posejal travo,« so na vprašanje, za kakšno zemljo gre, odgovorili na Mestni občini Celje. Po naših podatkih gre za zemljo, ki ni onesnažena in je iz Koprivnice ter je »sledljiva«, torej je točno znano, od kod izhaja. Tja jo je izvajalec čiščenja struge Koprivnice navozil po dogovoru z lastnikom tega zemljišča, ki se je zavezal, da jo bo sčasoma poravnal in uredil lepšo okolico. Del zemlje naj bi bil tudi na zemljišču, ki je v lasti občine. Kdaj bo zemlja zravnana, saj bi bila takrat okolica res lepša (se strinjajo krajani), glede na dosedanja leta, ko je bilo vse zaraščeno, še ni znano, saj kupe zemlje že zarašča trava. Del navožene zemlje naj bi izviral tudi z območja Lisc. Mimogrede, ob tej cesti naj bi po naših podatkih občina v prihodnosti načrtovala ureditev parkirišča. Del tega zemljišča je že leta in leta načrtovan tudi za širitev pokopališča, in sicer glede na potrebe v prihodnosti.

odpadki 2
Novi tednik
Krajani že več tednov v gozdu fotografirajo odložene odpadke.

Gradbeni odpadki med drevesi

Naslednja zadeva, ki je veliko bolj pereča, je odlaganje gradbenih odpadkov v bližnji gozd, ki vodi iz Podgorja skozi gozdno pot do tako imenovanega Maroška. Ta gozdna pot vodi nadalje do Ceste na grad, torej v najlepši del Celja, kar pomeni, da je v tem delu vedno več sprehajalcev. Krajani že več tednov v gozdu fotografirajo odložene odpadke, kdo jih tja vozi, ne vedo, a je na fotografijah, ki smo jih pridobili, mogoče videti asfalt, betonske dele, celo jaške.

Čez noč nekdo na to navozi zemljo in zravna. Odpadke je neznan prevoznik odložil tik ob občinski tabli z napisom, da je strogo prepovedno odlaganje kakršnihkoli odpadkov. Krajani so se obrnili tudi na krajevno skupnost, od koder – pravijo – ni prišel še nihče, da bi si vsaj ogledal, kaj se v tem naselju dogaja. Dobili so le odgovor, da je krajevna skupnost o tem obvestila pristojne.

Na naše vprašanje, naslovljeno na celjsko občino, kakšni bodo ukrepi zoper sicer neznano osebo, ki je tja navozila gradbene odpadke, smo dobili odgovor: »Inšpektor Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje in občin Braslovče, Laško, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec je opravil ogled na terenu in bo zaradi suma, da so pod površjem zemlje odloženi gradbeni odpadki, prijavo odstopil državni inšpekciji za okolje in prostor, saj je to njena pristojnost. Na občinski ravni se izdajajo plačilni nalogi z globami v primerih kršitve zakonov in občinskih odlokov. Ob nedovoljenem in nepravilnem odlaganju komunalnih odpadkov znaša višina globe za fizične osebe sto evrov in za pravne osebe tisoč evrov.« Toda za zdaj očitno še ni znano, kdo je odpadke navozil tja. »Ljudje so neverjetni, gradbene odpadke vozijo v naselje, v gozd, in sicer v času, ko se vsi borimo, da bi bila naša narava lepša. Zanimajo nas natančni ukrepi zoper storilca, ki ga morajo izslediti, ne pa samo to, da so obvestili pristojne,« so ogorčeni krajani.

»Prejeli smo več prijav zaradi črnih odlagališč odpadkov predvsem ob cesti, ki vodi iz smeri Podgorja skozi gozd proti Marovškemu travniku. Opravili smo več terenskih ogledov in javnemu podjetju Simbio naložili, naj jih odstrani,« so še zapisali na občini. A v tem primeru gre verjetno tudi za druga odlagališča, saj malomarnost ljudi ne pozna meja. Ta gozdna pot je že več let tarča tistih, ki tudi z gospodinjskimi odpadki nimajo kam, saj se pogosto znajdejo kar med drevesi.

zemlja
Novi tednik
Na eni strani ceste je vzorno pokošeno in urejeno pokopališče, na drugi strani (to zemljišče ni last pokopališča) pa so navoženi kupi zemlje.

Tudi hrup

A slaba volja krajanov se tu ne ustavi. »Tako dolgo se je vse kopičilo, da ne moremo biti več tiho,« pravijo. V naselju ima svoje prostore tudi eno od celjskih gradbenih podjetij. Nekateri krajani so se obračali že na inšpekcije in tudi na občino. V celjski občini priznavajo, da so s podjetjem sklenili pogodbo, saj je del njegove mehanizacije na občinskem zemljišču. Gre za zakup dveh parcel, na katerih ima podjetje parkirne prostore za svoja osebna in tovorna vozila. Krajanov morda to ne bi niti motilo, če ne bi menili, da takšna gradbena mehanizacija v naselje ne spada. Pravijo namreč, da jih moti hrup, ki ga povzročajo delavci očitno s kakšnimi pripravljalnimi deli. Podjetje je v najem vzelo še del zemljišča v drugem delu naselja, zato je jeza krajanov še toliko večja.

Naj dodamo, da to podjetje ni povezano s sumom nasutja gradbenih odpadkov v gozdu v neposredni bližini. »O tem smo prepričani, v primeru navoza gradbenih odpadkov zagotovo ne gre za to podjetje. Vemo, da je to podjetje v naselju že dlje časa, podjetju ne očitamo odpadkov, le hrup in to, da težka gradbena mehanizacija uničuje tudi cesto.« V občini so s primerom pritožb krajanov že seznanjeni, pravijo. »Iz zapisnika, ki ga je Inšpektorat RS za okolje in prostor izdal februarja letos, je razvidno, da ni bilo ugotovljenih kršitev,« pravijo na občini. Pri komentarju navedb krajanov o preozki cesti, na kateri je več otrok in ni primerna za gradbeno mehanizacijo, občina navaja, da občinski inšpektorat za to ni pristojen. Krajani odgovarjajo, da se pri opozarjanju ne bodo ustavili. »Po vseh teh letih imamo dovolj. Če vsa družba govori o skrbi za okolje, mora tako tudi delovati,« so jasni.

odpadki 3
Novi tednik
Na fotografijah je mogoče videti asfalt, betonske dele in celo jaške.