Bralke in bralce Kralji ulice opozarjajo, naj bodo pozorni, da imajo prodajalke oziroma prodajalci svojo izkaznico pripeto na vidnem mestu, da številka na naslovnici časopisa ustreza tisti na izkaznici, da se prodaja aktualna številka časopisa, za zraven morda tudi kak star izvod, da časopis ni pomečkan ali strgan in da prodajalka oziroma prodajalec po plačilu izvoda ne zadrži zase. Morebitne kršitve pa sporočite v uredništvo časopisa na telefonsko številko 059 022 503 ali na e-naslov: info@kraljiulice.org. 

V zadnjem času so v Društvu za pomoč in samopomoč brezdomcem Kralji ulice prejeli kar nekaj pritožb ali komentarjev, da so bralci časopisa na več različnih lokacijah zaznali, da se ljudje, ki so ponujali časopis, niso držali dogovorjenih pravil, v nekaterih primerih pa so bili tudi nespoštljivi, celo vsiljivi.

»Z ulice prihajajo vesti, da se je povečalo število nepooblaščenih prodajalk_cev Kraljev ulice, ki imajo bodisi začasno prepoved prodaje bodisi sploh niso registrirani prodajalci_ke časopisa,« so opozorili na facebooku. »Pri Mercatorju na Beblerjevem trgu, dva zelo vsiljiva. Moški in ženska. Vsakič, ko kaj dobita, pa takoj po enega mrzlega uniona. Da o besednem zakladu, ki ga vsi mimoidoči poslušamo, ne govorim,« se glasi eden od zapisov pod objavo.

Mnogi kršitelji sploh niso člani

Kot poudarja predsednica društva Hana Košan, vsako pritožbo vzamejo resno. »V tem času smo ugotovili, da mnogi, na katere so se pritožbe nanašale, v bistvu sploh niso člani društva ali pa imajo trenutno prepoved ponujanja časopisa zaradi kršitve pravil. Poziv smo objavili javno, saj so mnogi člani in članice, ki se držijo pravil in so spoštljivi, korektni, ker jim ta skromen zaslužek od časopisa pomeni pomemben dohodek za preživetje, jezni in si ne želijo, da bi vse dajali v isti koš,« poudarja Košanova. V društvu sicer posebnih vzvodov, kako zamejiti nepooblaščene prodajalce, nimajo.

Vedno se najde kakšen vsiljivec

»Redno hodimo na teren, poskušamo najti stik in komunikacijo s temi osebami, poleg tega pa lahko obveščamo javnost, da se ne počuti izigrane, oškodovane, kot večkrat napišejo v pritožbah,« pojasnjuje Košanova in dodaja, da se sicer vedno pojavi neko obdobje, ko prihaja do več kršitev, in pogosto se te nanašajo na eno in isto osebo. »Je pa tudi res, da se število ljudi, ki ponujajo časopis, povečuje, kar seveda potem lahko pomeni tudi večje število kršitev,« še pravi in zaključuje: »Smo pa veseli, da toliko ljudi spremlja naš časopis, da poznajo pravila ponujanja in da so na to pozorni.«

Lažje je »nažicati«, če si član
Tudi časopis Kralji ulice si je v letih izhajanja ustvaril neko ime in prepoznavnost po celotni Sloveniji, zato je po besedah Košanove lažje »nažicati« kaj drobiža, če se predstaviš kot član društva. Kar očitno zdaj nekateri izkoriščajo? »Zdi se nam, da kdorkoli je primoran beračiti in na ulici prositi za denar, je v nekakšni stiski, zato bi težko rekli, da se počutimo izkoriščene,« pojasnjuje Košanova in dodaja: »Kot sem dejala, so zaradi tega najbolj jezni sami člani, ki ponujajo časopis, saj potem sami doživijo negativen odziv od okolice. Zato mislim, da je to predvsem apel na družbo, da smo strpni ter solidarni, da se znebimo stereotipnih predstav in da zaradi slabe izkušnje ne označimo vseh kot slabih.«