Inšpekcija za okolje in naravo je te dni sporočila, da je na dveh lokacijah v naravi odloženo blato ptujsko, in sicer v Pivoli in Dramljah. Namesto v zbirne centre in nadaljnjo predelavo so prevzemnik Cep ter njegovi podizvajalci blato iz centralne čistilne naprave (CČN) Ptuj vozili na travnike, njive, v jarke in gozdove, pri tem pa prirejali dokumentacijo – evidenčne liste, ugotavljajo inšpektorji. Na papirju je bilo vse zapisano po veljavnem protokolu, kar se po dognanjih inšpekcije v praksi očitno ni izvajalo.

Slikovite pripovedi voznikov, ki so blato vozili

Blato iz ptujske čistilne naprave je kot Cepov podizvajalec vozil tudi ljubljanski prevoznik, podjetje Lasaz. Inšpektorji za okolje so na podlagi terenskega pregleda, izjave zaslišanega voznika in vpogleda v uradne evidence z gotovostjo ugotovili, da je Lasaz odpeljal blato iz čistilnih naprav Ptuj in Rogaška Slatina ter ga nezakonito odložil na zemljišče pri Dramljah. Za slednjega je inšpektorica 1. julija izdala odločbo o odstranitvi in predaji prevzemniku (zbiralcu oziroma obdelovalcu). »Na podlagi poizvedovanja pri lokalnem prebivalstvu je inšpektorica izvedela, da so neznane osebe na predmetno zemljišče v času prvomajskih praznikov oziroma konec aprila vozile najprej humus, nadalje pa 'čudno smrdeče blato', z dvema tovornima voziloma s prikolico rdeče in črne barve, vendar se registrskih številk tovornih vozil sogovorniki niso spominjali. Tudi lastnik zemljišča o vozilu in vozniku ni mogel kaj dosti povedati. Vendar je na zaslišanju izjavil, da mu je znanec predlagal, da mu pripelje zemljo, pomešano s sekanci, s čimer se je strinjal. Za to je prejel 350 evrov, salamo in šest pločevink piva,« so navedli na republiškem inšpektoratu za okolje in prostor (IRSOP).

Naknadno je inšpektorica pridobila registrske oznake vozila, ki je v Dramljah vozilo in odlagalo blato iz čistilnih naprav. Ugotovljeno je bilo, da vozila pripadajo ljubljanskemu podjetju Lasaz. Zaslišali so voznika, ki je povedal, da je 23. in 26. aprila pri Dramljah odložil blato s Ptuja in Rogaške Slatine. Pojasnil je, da je ravnal po navodilih nadrejenega in da je blato s CČN Ptuj na isto lokacijo vozil tudi njegov sodelavec, so ta teden sporočili z IRSOP.

Cepu naložili odpravo nepravilnosti, na odločbo se je pritožil

Inšpektorji so na nepravilnosti naleteli tudi pri papirologiji. Za podjetje Cep, ki je prevzemnik blata iz ptujske čistilne naprave, so ugotovili, da ne vodi evidence o zbiranju odpadkov, kot je to določeno. Blato je po ugotovitvi inšpektorjev šlo po povsem drugih poteh, kot so bile navedene v evidenčnih listih, neverodostojni naj bi bili tudi podatki o prevoznikih, ki so ga dejansko prevažali. IRSOP je podjetju Cep odredil odpravo nepravilnosti in mu naložil ukrepe, da poslovanje v zvezi z blatom postavi v predpisane zakonske oziroma pravne okvire. Cep je odločbo prevzel 16. junija in bi jo moral izpolniti v 15 dneh. A se je očitno odločil za drugo pot, saj je na odločbo vložil pritožbo, o kateri bo odločalo ministrstvo za okolje in prostor.

Janko Širec
cg
Janko Širec

V KP Ptuj o verodostojnosti evidenčne dokumentacije niso podvomili

MNENJE OKOLJSKE INŠPEKCIJE Čeprav so vodstvo KP Ptuj in nekateri mestni svetniki na izredni seji mestnega sveta pred dvema tednoma govorili, da pristojni niso dokazali, da bi bilo blato v Pivoli iz CČN Ptuj, je zdaj okoljska inšpekcija povedala tudi nekaj več o tem: »Na podlagi opravljenega inšpekcijskega pregleda na kraju nezakonitega odlaganja blata v Pivoli, izjave zaslišanega voznika tovornega vozila in vpogleda v uradne evidence je bilo ugotovljeno, da je družba Lasaz odpeljala blato iz čiščenja komunalnih odpadnih vod iz CČN Ptuj ter ga nezakonito odložila na zemljišče v občini Hoče.« 

Za komentar o informaciji, da je tudi v Dramljah odloženo ptujsko blato, smo zaprosili vodstvo KP Ptuj. Čeprav v celotni zgodbi z blatom ne gre za neposredno odgovornost ptujske komunale, pa takšne v javnosti predstavljene informacije na podjetje vržejo senco dvoma. Sporočilo je jasno, da je v naravi odloženo blato prišlo s Ptuja. Poleg tega inšpektorji ugotavljajo, da je prevzemnik ptujskega blata Cep prirejal evidenčno dokumentacijo, ki jo je dostavljal tudi v KP Ptuj. »O verodostojnosti izdanih evidenčnih listov nismo podvomili, ker so bili skladni s ponudbeno dokumentacijo ponudnika. Preverjanje verodostojnosti evidenčnih listov ni v naši pristojnosti, ampak drugih, za to pristojnih služb,« je povedal direktor KP Ptuj Janko Širec in se hkrati distanciral od primera v Dramljah: »Iz informacij IRSOP ugotavljamo, da je blato nezakonito odložil prevoznik Lasaz, ki mu je tudi bila naložena njegova odstranitev. KP Ptuj ni v pogodbenem odnosu z Lasazom, ampak je izvajalec Cep. Kot smo že večkrat poudarili, s pristojnimi organi konstruktivno sodelujemo ves čas postopka, pri čemer pa o uradnih izsledkih pristojnih organov do zdaj nismo bili obveščeni.«