Ograjen kampus bo na slabih 20.000 kvadratnih metrih obsegal spalne kontejnerje, jedilnico, pralnico, ambulanto, pisarne, prostore za počitek, molilnico, parkirišča, športne površine z igrišči, prostore za varnostno službo ...

»Na projekt postavitve kampusa gledam pozitivno predvsem z vidika ureditve območja pod vasjo, ki je bilo leta zelo zanemarjeno in nenadzorovano. Glede na izkušnje iz Gorenjske, kjer imajo podoben kampus za delavce, ki sodelujejo pri gradnji karavanškega predora, pa verjamem, da bo tudi tukaj sobivanje delavcev in vaščanov potekalo brez težav. Tako podjetje kot vaščani si želimo dobrih odnosov,« pravi Tina Klanjšek, predsednica Krajevne skupnosti Orehek. Skupaj s postojnsko občino in podjetjem Yapi Merkezi so že v začetku junija podpisali memorandum o soglasju, s katerim so uredili odprta vprašanja. Občina in krajevna skupnost sta soglašali s postavitvijo kampusa, podjetje pa se je zavezalo, da bo na območju porušilo obstoječe propadajoče stavbe in v skladu z zakonodajo postavilo začasni kampus, ki ga bo po zaključku projekta drugi tir odstranilo in urejeno območje predalo lastniku.

Orehek, gradnja 4
Veronika Rupnik Ženko
Ograjen kampus se bo razprostiral čez slabih 20.000 kvadratnih metrov.

Od molilnice do športnih igrišč

Ograjen kampus bo na slabih 20.000 kvadratnih metrih med drugim obsegal spalne kontejnerje s kapaciteto prek 800 oseb – poleg turških tudi druge tuje delavce – jedilnico, pralnico, ambulanto, pisarne, prostore za počitek, molilnico, parkirišča, športne površine z igrišči, prostore za varnostno službo ...

Hkrati sta se obe strani dogovorili, da bo promet tako v času gradbenih del kot kasneje potekal po lokalni cesti na Hruševje, in ne skozi vas, da bo motenj čim manj. V zameno za gostoljubje bo Yapi Merkezi krajevni skupnosti decembra 2021, 2022 in 2023 nakazal po 20.000 evrov, v primeru podaljšanja nastanitve pa še dodatnih 20.000 evrov, oziroma v primeru drugačnega dogovora do konca leta 2024 zagotovil izvedbo določenega projekta v vasi v vrednosti 70.000 evrov. Klanjškova pravi, da konkretnega dogovora glede tega še ni. Krajevna skupnost se je s podjetjem dogovorila tudi za sprotno komunikacijo, s katero bodo reševali odprta vprašanja. Vaščanom bo na voljo tudi poseben elektronski naslov, kamor bodo lahko pošiljali morebitna vprašanja in pripombe.

Orehek, gradnja 1
Veronika Rupnik Ženko
Načrt za kompleks

Novi lastnik je Korle

Začetek del na območju propadajočih hlevov na več let degradiranem območju je sicer omogočila njihova prodaja. Območje, ki je bilo nazadnje v lasti družbe Monetic, kot se po novem imenuje nekdanja družba HETA Asset Resolution, pravna naslednica družbe Hypo Leasing, je v začetku julija odkupilo postojnsko podjetje Korle, ki je v Sloveniji partner turškega podjetja Yapi Merkezi. Kot izhaja iz javno dostopnih podatkov, so za skupno devet parcel odšteli dobrih 460.000 evrov. Podjetje Korle je med drugim lastnik postojnskega hotela Epic oziroma nekdanjega Epicovega kompleksa v Kazarju v Postojni.

Janez Skubic, direktor podjetja, je nakup potrdil in poudaril, da so s podjetjem Yapi Merkezi za čas izvajanja projekta drugi tir sklenili poslovni dogovor, po katerem bo na omenjenih parcelah lahko postavil začasni kampus.

»Glede na to, da so turiški inženirji že nastanjeni v našem hotelu Epic v Postojni, je bil v prvi fazi naš cilj zagotoviti zemljišče za ureditev kampusa za nastanitev delavcev. To je bil tudi razlog za našo odločitev za nakup parcel na tem območju. Gradnja drugega tira je strateški projekt, ki pomeni nova delovna mesta tudi za domače delavce, zato smo aktivno pristopili k zagotovitvi zemljišča in vseh ostalih podpornih dejavnosti za družbo Yapi Merkezi. Kot njihov partner pozdravljamo to naložbo, da bosta tudi kraj in širše območje imela nekaj od tega. Ne nazadnje bo tudi območje, ki je bilo zdaj zapuščeno, urejeno,« je povedal Skubic in poudaril, da že od začetka nastopajo zelo transparentno. »Vsi deležniki so bili obveščeni o vseh namerah.«

Na vprašanje, ali že imajo načrte z zemljiščem tudi za naprej, po odhodu Turkov, pa pravi, da še ne razmišljajo tako daleč. Neuradno je ena od možnosti dom starejših občanov.

Orehek, gradnja 2
Veronika Rupnik Ženko
Kompleks propadajočih kmetijskih poslopij, ki so bila nekdaj v lasti kmetijske zadruge, so že začeli rušiti.

Predpogoj za gradnjo lokacijska preveritev

Na postojnski upravni enoti so potrdili, da je Yapi Merkezi vložil prijavo pričetka izvajanja rušitve obstoječih objektov, za kar ne potrebuje gradbenega dovoljenja. Vloge za izdajo gradbenega dovoljenja pa na upravni enoti doslej še niso prejeli, prav tako z načrtovano ureditvijo niso seznanjeni.

So pa z načrti seznanjeni na postojnski občini. Po informacijah Primorskih novic naj bi za omenjeno območje, ki je z veljavnim občinskim prostorskim načrtom opredeljeno kot stanovanjske površine za posebne namene, občinski svet predvidoma na prvi seji po počitnicah sprejel sklep o lokacijski preveritvi, s čimer bi omogočili pospešitev postopkov, sicer bi morali za območje najprej sprejeti občinski podrobni prostorski načrt. Na tej podlagi bo nato lahko investitor zaprosil za izdajo gradbenega dovoljenja.