Novi elektronski storitvi pokojninskega zavoda omogočata informativen izračun datuma upokojitve in pričakovane višine pokojnine. Na zavodu zagotavljajo, da je izračun varen, hiter, dostopen in enostaven.

S splošnim informativnim pokojninskim kalkulatorjem lahko brez registracije v informacijskem sistemu zavoda z ročnim vnosom podatkov izvedemo enostaven postopek za simulacijo informativnega izračuna, kdaj bomo po veljavnem zakonu predvidoma izpolnjevali pogoje za starostno oz. predčasno upokojitev in koliko bo znašala pričakovana pokojnina.

Kalkulator

V osebnem informativnem pokojninskem kalkulatorju pa lahko z registracijo v informacijskem sistemu zavoda s kvalificiranim digitalnim potrdilom oziroma s spletno prijavo SI-PASS pridobimo avtomatski informativni izračun, kdaj bomo predvidoma izpolnjevali pogoje za starostno oziroma predčasno upokojitev in kakšna bo pričakovana višina pokojnine na podlagi naših osebnih podatkov v matični evidenci zavarovancev.

Z ročnim vnosom podatkov o okoliščinah za znižanje starostne meje za starostno upokojitev oziroma za povečanje odstotka pri odmeri pokojnine, o morebitni zavarovalni dobi, dopolnjeni v tujini, ter o predvidenem zavarovanju v prihodnosti in ocenjenih povprečnih neto mesečnih zneskih osnov pa je mogoče izvesti tudi simulacijo osebnega informativnega izračuna.

Dostop do osebnega pokojninskega kalkulatorja je mogoč z uporabo sistema za varno elektronsko poslovanje Moj eZPIZ. Informacije o obeh elektronskih storitvah lahko pridobimo tudi v publikaciji Spletni pokojninski kalkulator.

Zavod je obe storitvi in publikacijo pripravil v okviru EU projekta My Work. My Pension (Moje delo. Moja pokojnina), financiran iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo od leta 2014 do leta 2020 v partnerstvu z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.